58161

Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit
Övningsarbete i datastrukturer
Intermediate Studies Project: Data Structures and Algorithms
58161
3-5
Algorithms and machine learning
Intermediate studies
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.

Re-occurence

Annually in period 1
Annually in period 2
Annually in period 3
Annually in period 4
Annually in the summer

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages