Tietorakenteiden harjoitustyö (periodi II)

58161
3-5
Algorithms and machine learning
Intermediate studies
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Year Semester Date Period Language In charge
2011 autumn 31.10-09.12. 2-2 Finnish Tomi Pasanen

Exercise groups

Group: 1
Time Room Instructor Date Observe
Tue 13-16 A318 Tomi Pasanen 31.10.2011—09.12.2011
Wed 13-16 A318 Tomi Pasanen 31.10.2011—09.12.2011

Ilmoittautuminen tälle kurssille alkaa tiistaina 11.10. klo 9.00.

Non finnish students contact Henning Lübbers (lubbers@cs.helsinki.fi).

General

Pajaohjausta saatavilla harjoitustyön tekemiseen  MA 12-14 B221.