Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi III)

58161
3-5
Algorithms and machine learning
Intermediate studies
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Year Semester Date Period Language In charge
2017 spring 18.01-18.01. 3-3 Finnish Jyrki Kivinen

Lectures

Time Room Lecturer Date
Wed 14-16 B119 Jyrki Kivinen 18.01.2017-18.01.2017