582203

Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus
Intermediate Studies Project: Database Application
582203
5
Software Systems
Intermediate studies
Kurssilla perehdytään tietokantaohjelmointiin ja yksinkertaisten web-sovellusten rakenteisiin sekä web-sovelluksen toteutukseen. Kurssilla harjoitellaan tietokantasuunnittelua sekä tietokannan pystytystä ja hyväksikäyttöä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee joitakin tietokanta- ja web-ohjelmoinnin tekniikkoja ja osaa laatia yksinkertaisia web-sovelluksia. Kurssin pääosan muodostaa harjoitustyö. Esitiedot: Tietokantojen perusteet ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).

Re-occurence

Annually in period 1
Annually in period 2
Annually in period 3
Annually in period 4
Annually in the summer

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages