Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (vuodenvaihde)

582203
5
Software Systems
Intermediate studies
Kurssilla perehdytään tietokantaohjelmointiin ja yksinkertaisten web-sovellusten rakenteisiin sekä web-sovelluksen toteutukseen. Kurssilla harjoitellaan tietokantasuunnittelua sekä tietokannan pystytystä ja hyväksikäyttöä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee joitakin tietokanta- ja web-ohjelmoinnin tekniikkoja ja osaa laatia yksinkertaisia web-sovelluksia. Kurssin pääosan muodostaa harjoitustyö. Esitiedot: Tietokantojen perusteet ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Year Semester Date Period Language In charge
2016 autumn 19.12-13.01. 2-2 Finnish Arto Hellas

Lectures

Time Room Lecturer Date
Mon 17-19 B119 Arto Vihavainen 19.12.2016-19.12.2016

General

Tietokantasovellus on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen harjoitustyökurssi, jossa harjoitellaan tietokantaohjelmointia käytännössä ja opitaan samalla web-sovellusohjelmoinnin perusteet. Kurssin tarkoituksena on tuottaa toimiva, käytettävä, siististi koodattu ja hyvällä arkkitehtuurilla rakennettu web-sovellus, joka käyttää hyväkseen työssä suunniteltua tietokantaa.

Materiaalin mukainen harjoitustyön suoritus edellyttää users-palvelimen käyttöä, mikä vaatii laitoksen käyttöluvan. Sivuaineopiskelijoiden tulee hakea tietojenkäsittelytieteen laitoksen tunnus jo ennen johdantoluentoa laitoksen ohjeiden mukaisesti.

Aloitusluennon kalvot

Kurssimateriaali löytyy osoitteesta http://tsoha.github.io/