582204

Kandidaatintutkielma
BSc Thesis (Scientific Writing)
582204
6
No subprogramme
Intermediate studies
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.

General

Kanditaatintutkielmaa ei voi hyväksilukea, vaikka olisikin tehnyt tutkielman muussa tutkinnossa.

ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE EDELLISEN LUKUKAUDEN PUOLELLA!

 

Re-occurence

Annually period 1+2
Annually period 3+4

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages