Kandidaatintutkielma (kevät 2016)

582204
6
No subprogramme
Intermediate studies
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Year Semester Date Period Language In charge
2016 spring 18.01-06.05. 3-4 Finnish Lea Kutvonen

Lectures

Time Room Lecturer Date
Mon 12-14 D122 Lea Kutvonen 18.01.2016-04.02.2016
Thu 10-12 D123 Lea Kutvonen 18.01.2016-04.02.2016

Luento (18.1.) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia!

Information for international students

Uutiset

 • Kirjaston tarjoaman tiedonhaku-osuuden suorittamiseksi jaetaan luentoryhmä kahteen osaan. Näiden opetuskertojen kesto on 3 tuntia. Molemmilla kerroilla on siis tarjolla sama materiaali. Paikka ja ajat ovat:

 • BK107 to 28.1. klo 9-12 ja ma 1.2. klo 12-15.

  Ilmoittautumislista ryhmiin tästä linkistä. Ilmoittautumisen tavoitteena on tehdä kaksi suunnilleen samankokoista ryhmää.

 • Kurssille on perustettu jatkuvasti lukukausiryhmistä riippumaton keskustelualue moodleen nimellä TKTL:n kandidaatintutkielmakurssi (koodi tktl-kandi). Alueelle sopii rekisteröityä itse. Kyse on yleisestä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvästä keskustelusta, joka on yhteisesti koko joukolle kiinnostavaa. Tämä ei siis ole säännöllisen henkilökohtaisen ohjauksen korvike. Vastauksia antamassa on sekä toisia opiskelijoita että henkilökuntaa.
 • Ohje: Kurssin materiaali, ryhmäjako mukaanlukien, on intranetin puolella, joten on kirjauduttava sisään cs-tunnuksilla. Kts tarkempia tietoja laitoksen pääsiivun Tietotekniikka-välilehden Ohje-otsikon alta kohdasta  Pikaopas tietokoneiden käyttöön tktl:llä
 • Osa ryhmätapaamisajoista tässä (täydempi lista ryhmäjakolistassa):

  1.

  Sari A. Laakso

  19.01. TI 10-12 D234, 26.02. PE 8-12 D234  

  2.

  Arto Wikla

  18.01.-06.05. KE 12-16 A307  

  3.

  Teemu Kerola

  18.01.-06.05. TI 12-14 A307  

  4.

  Timo Karvi

  18.01. MA 14-16 A307  

  5.

  Teppo Niinimäki

  19.01. TI 14-16 A307  

  6.

  Juha Kärkkäinen

  20.01. KE 14-16 A217  

  7.

  Joel Pyykkö

  21.01. TO 12-14 A217  

  8.

  Arto Vihavainen

  19.01. TI 10-11 C221  

  9.

  Lea Kutvonen

  21.01. TO 12-14 A307  

  10.

  Tomi Männistö

  21.01. TO 14-15 A307  

  11.

  Valtteri Niemi

  21.01. TO 15-17 A307  

   
 • Ma 18.1.2016 alkavalla viikolla jokaisen kurssilaisen on alkuluennon lisäksi käytävä omassa ryhmässään. Näillä kahdella toimella lunastaa paikkansa kurssilla. Ryhmien ensimmäiset tapaamisajat paikkoineen sekä ryhmäjako itsessään on nähtävillä ryhmäjakosivulla. Peruutukset ja jonopaikoilta mukaanotot käsitellään tällä ensimmäisellä kurssiviikolla. 
 • Suuren ryhmän vuoksi aloitusistunto pidetään kahdessa rinnakkaisessa salissa, videoyhteyden linkittämänä. Salit D122 ja D123. Tervetuloa, nyt mahtuvat halutessaan mukaan myös jonolistalaiset (joista tänään ilmoittautumista yrittäneitä toppuuttelin puhelimessa).
 • Ryhmäjako julki täällä. Pahoittelen skandien väärää lajia.
 •  
 • Ensimmäinen luento ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat pakollisia, koska läsnäololla niissä lunastetaan saatu kurssipaikka! Ensimmäisellä viikolla vapautuvat paikat jaetaan eteenpäin.  Kurssi on tarkoitettu VAIN pääaineopiskelijoille!  

​Läsnäolo ensimmäisellä luennolla ja ryhmätapaamisessa tarkoittaa saadun kurssipaikan vastaanottamista. Mikäli sinulla on pätevä syy olla poissa jommasta kummasta, ota ehdottomasti yhteyttä luennoijaan tai ryhmäsi ohjaajaan etukäteen, jotta et menettäisi paikkaasi. Jos paikkoja kurssilla vapautuu, ne jaetaan ensimmäisen viikon päätyttyä jonosääntöjen mukaan (mm. puretaan viimeinen vajaa ryhmä, poimitaan ennakkotietovaatimukset parhaiten täyttävä opiskelija ottaen huomioon kuitenkin erikoistumislinjakohtaiset erot, jälki-ilmoittautumiset, opinto-oikeuksien kestot yms). Jonottajia kannustetaan olemaan läsnä ensimmäisellä luennolla, jolla esitellään kurssin toimintatavat ja tavoitteet. Tämä helpottaa nopeaa ryhmään sijoittumista.

 • HUOM! Ottakaa mahdollisuuksien mukaan "luennoille" omat tabletti- tai laptop-tietokoneenne mukaan.
 • Kurssin Moodle-keskusteluryhmän (syntyy pian) kautta sopii kysyä tutkielmiin liittyviä asioita muuloinkin kuin kurssin ollessa käynnissä. Ns. virallisia vastauksia pyritään antamaan muutaman päivän sisällä, mutta akuutimpia neuvoja tarvitsevat toivon mukaan ottavat yhteyttä perinteisemmin menetelmin. Aiemmin käytössä ollut IRC-kanava ei ole enää käytössä.
 

General

 

Kurssille ilmoittautuminen jo edellisen lukukauden puolella

Kurssille ilmoittaudutaan jo edellisen lukukauden puolella (syksyn kurssille touko- ja kevään marraskuussa). Ilmoittautuminen tapahtuu ilmo-järjestelmän kautta kuten muillekin kursseille; ilmoittautumisen yhteydessä sinulta pyydetään tietoja kiinnostuksenkohteistasi. Jos sinulla on aihetoiveita, ne kannattaa kertoa jo ilmoittautumisvaiheessa. Täsmällisempi aiheen muotoilu omastakin aiheesta tehdään myöhemmin. Tarkat ilmoittautumispäivämäärät julkaistaan laitoksen Opiskelun kalenterista tai uutisista Opiskelu-sivulla ilmoittautumisen alkaessa marraskuussa.

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä, mikäli arvelee saavuttavansa kurssin alkuun mennessä tarvittavat esitietovaatimukset. Mahdollisesti puuttuvien opintojen osalta kirjataan suunnitelma niiden suorittamiseksi. Esitietoja tarkastetaan vielä juuri kurssin alkaessa, mutta jonkin verran joustoa esitiedoista on ryhmäpaikkojen salliessa mahdollista tehdä (esimerkiksi yhden kurssin puute, kunhan kyse ei ole oman aiheen kannalta olennaisesta perustiedosta).

Aikaisen ilmoittautumisen tarkoituksena on antaa erikoistumislinjoille tilaisuus hankkia riittävästi ohjaajia muodostuville ryhmille ja järjestää ohjaajien työkuormaan tilaa ohjaukselle.

Keskeneräiset vanhat tutkielmat

Mikäli tutkielma on joskus aikaisemmin jäänyt kesken, kannattaa hakeutua kurssin vastuuhenkilön juttusille olemassaolevan tekstin kanssa, kurssiaikataulusta riippumatta. Tutkielman ohjaustarpeet kartoitetaan silloin yhdessä ja työ viedään loppuun. Pelkästään yksin pakertaminen ei tällaisessa kisällimenetelmässä opittavassa toimintatavassa ole tarkoituksenmukaista. Olennaista on itse vastata oman tutkielman edistämisestä ja kurssiaikataulu antaa siihenpääsääntöisesti riittävästi aikaa, kunhan työskentelyyn sitoutuu. Erinäisissä elämäntilanteissa aitoja viivästyksen syitä voi syntyä ja ne hoidetaan käytännöllisesti yhdessä sovitulla tavalla, kussakin tapauksessa erikseen. 

Esitiedot ja sijoittaminen opintoihin

LuK-tutkielma on tarkoituksenmukaisinta tehdä oman LuK-tutkinnon viimeisellä täydellä lukukaudella ennen valmistumista. Nyrkkisääntö on, että esitietovaaimuksena pidetään sitä, että pääosa tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoiden aineopintotason pakollisista kursseista ja harjoitustöistä sekä yhteensä 120 op tutkintoon sopivia opintoja on suoritettuna ilmoittauduttaessa.

Jos teet LuK-tutkielman yhtä aikaa Ohjelmistotuotantoprojektin kanssa, huolehti oma ajankäyttösi niin, ettei merkittäviä aikataulukonflikteja synny.
 

 

Completing the course

 

Tutkielman kirjoittamiseen on syytä varata viikoittain riittävä määrä aikaa koko lukukauden ajan. Suositusaikataulu on nähtävissä yllä Aikataulu-sivulla.
Lopullista tutkielmaa lähestytään vaiheittain:
 • aihepiiriin tutustutaan referaatin tai esseen kautta,
 • tutustutaan tieteellisiin julkaisufoorumeihin ja tieteelliseen kirjoittamistapaan, joka pohjautuu tutkimusprosessiin,
 • aihepiiri rajataan tutkimuskysymyksellä ja kuvataan sen kannalta keskeiset ratkaisut aineessa,
 • ryhmissä vaihdetaan vertaispalautetta aineista,
 • pidetään ryhmissä hyvin valmistellut suulliset esitelmät  ja käydään niiden alusamana syventävä keskustelu,
 • suoritetaan kypsyysnäyte, ja
 • viedään tutkielma loppuun syventämällä ainetta lisäämällä analyysiä, synteesiä, evaluointia ja kritiikkiä, tieteellisen tekstin olennaisiin kohtiin
Kurssin suorittamisesta saa seuraavat merkinnät opintorekisteriin:
 • Kandidaatintutkielma, 6op,
 • Äidinkielinen viestintä, 3 op,
 • Tutkimustiedonhaku, 1 op. ja
 • Kypsyysnäyte, 0 op.
Kurssisuorituksesta saatua arvosanaa ei voi myöhemmin enää korottaa, koska arvosana määräytyy LuK-tutkielman perusteella. Kertaalleen hyväksyttyjä tutkielmia ei voi uusia. Jos siis tarvitset välttämättä jonkin tietyn arvosanatason, niin sinun on tähdättävä sen saavuttamiseen heti tutkielmaprosessin alusta alkaen.
 
Jos kurssi on aiemmin jäänyt kesken, on syytä ottaa yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön, jotta voidaan sopia käytännöllinen tapa ohjauksen järjestämiseksi. Kussakin tapauksessa harkitaan erikseen tilanteesseen sopivat keinot. Ei ole tarkoituksenmukaista yrittää tutkielman tekoa ilman ohjausta. 
 
Kurssin kuluessa  tutkielman otsikointi, aiheen rajaus, tutkielman fokus ja oma työskentelytapa muuttuvat lähes kaikilla. Muutostarpeiden nouseminen esiin ei siten ole syy keskeyttää kurssia, vaan on merkki oman prosessin etenemisestä. Työn rajausratkaisut kannattaa tehdä ohjaajan kanssa neuvotellen; tieteellistä kirjoittamista opitaan kisällimenetelmin, palautteen kautta.
 
Kurssin suorituskieli
 
Kurssin kieli riippuu koulutaustastasi seuraavasti:
Tavallinen suomalainen ylioppilastutkinto:
Kirjoitat tämän kurssin harjoitukset samalla kielellä kuin äidinkielen ylioppilaskokeesikin, eli joko suomeksi tai ruotsiksi. Tutkintoosi kuuluu sekä äidinkielen että toisen kotimaisen kielen opintoja, ja tämä kurssi kattaa niistä äidinkielen osuuden. Tällainen tutkinto antaa suomalaiselta virkamieheltä vaaditun molempien kotimaisten kielten taidon.
Suomessa suoritettu International Baccalaureate (IB) -tutkinto:
Jos tutkintoosi kuuluu laajimman tason koe kummastakin kotimaisesta kielestä, niin saat itse valita, kumpi niistä on äidinkielesi ja kumpi toinen kotimainen kielesi. Sen jälkeen toimitaan kuten edellisessä kohdassa.
Jos tutkintoosi kuuluu laajimman tason koe vain yhdestä kotimaisesta kielestä, niin se katsotaan äidinkieleksesi. Silloin olet toisaalta vapautettu toisen kotimaisen kielen vaatimuksesta, mutta et toisaalta myöskään saa virkamieheltä vaadittua toisen kotimaisen kielen taitoa.
Ulkomailla suoritettu vastaavan tasoinen tutkinto (kuten ulkomailla suoritettu IB tai saksalainen reifeprüfung):
Saat itse valita kieleksesi suomen, ruotsin tai englannin. Ilmoita valinnastasi jo ilmoittautuessasi kurssille. Et saa virkamieheltä vaadittua kummankaan kielen taitoa.
Suomalainen peruskoulu mutta ei ylioppilastutkintoa:
Kuten suomalainen ylioppilastutkinto yllä, mutta äidinkieli ja toinen kotimainen kieli katsotaankin peruskoulun päästötodistuksesta.
Muissa ja epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön jo ilmoittautuessasi kurssille. Ota mukaasi (epäviralliset) jäljennökset tutkintotodistuksistasi.
Kurssin luennot pidetään suomeksi. Pienryhmäohjausta annetaan niillä kielillä, joilla kurssin harjoituksia kirjoitetaan.
 
 

Kurssin aikataulusta ja suorituksista

 • Yllä Aikataulu-lehdellä on kuvattu suositusaikataulu.

 • Luentosarjan ensimmäinen tapaamiskerta on pakollinen saadun kurssipaikan vastaanottamiseksi (ongelmatapauksissa ota etukäteen yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön).
 • Ensimmäinen ryhmätapaaminen on pakollinen kurssipaikan vastaanottamiseksi (ongelmatapauksissa ota etukäteen yhteyttä ryhmäsi ohjaajaan). 

Kurssin luentoaikataulusta 

Kurssin ensimmäisten viikkojen luentoaikoina  työskennellään konkreettisien esimerkkien parissa koko kurssin osallistujajoukon kanssa. Ensimmäinen tapaaminen on lukukauden ensimmäisellä opetusviikolla. Yhteisistä tapaamisista on merkittävää hyötyä ohjausryhmässä tehtävän tutkielman laadulle ja menestymiselle maisteritason opinnoissa. 

Kurssin luentoaikatauluun sisältyy kirjaston tuottama tietokoneluokkaan sijoitettu harjoitussessio. Tämä tapahtuu kurssin ensimmäisten viikkojen aikana. Seuraa ajankohtailmoituksia kurssin uutisosiosta. Koko tutkielman kirjoitusprosessi sinänsä pitää sisällään toistuvia, tarkentuvia tiedon haun tarpeita.

Ohjausryhmien osalta tapaamisrytmin ryhmän yhteisille tapaamisille ja henkilökohtaisille ohjaustapaamisille sovittavat ryhmien ohjaajat. Ryhmätiedot  ja ensimmäisten ryhmätapaamisten ajat ilmoitetaan tällä sivulla ennen kurssin alkua. julkaistaan ennen kurssin alkua kurssin uutisosiossa. 

Tiedon haun luento

Kuuluu osana luentosarjaan. Ajankohdat uutisosiossa.

 

Ryhmissä suoritettavat harjoitteet

Kurssilaiset jaetaan opiskelijoiden kiinnostusten mukaan noin 6 hengen työryhmiin. Jokaisen opiskelijan edellytetään  jatkavan omaa työtään itsenäisesti myös silloin, kun ryhmätoimintaa ei ole, erityisesti myös periodien välisellä viikolla.

Ensimmäiseen ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista, sillä se on osa oman kurssipaikan lunastamista ja silloin sovitaan pääosin kunkin aihepiiristä!

Ryhmissä jokainen tekee useita kirjoitusharjoituksia sekä pitää suullisen esitelmän:

REFERAATTI tai ESSEE
Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen. Referaatti on noin 2-4 sivun mittainen.
AINE tai TUTKIELMASUUNNITELMA
Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
ESITELMÄ
Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten sekä suullisen esityksen muotoon. Esityksen mitta on 20-25 minuuttia. Esityksen tukena käytetään useimmiten kalvoja annettujen ohjeiden mukaisesti.
TUTKIELMA
Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvempään ja monipuolisempaan ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn ja sisällön kokoonpanotapaan. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi: yleiskatsaus, tarkempi fokusointi osa-alueeseen, käsittelyn monipuolistaminen varsinaiseksi tutkielmaksi. 

Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti 3 viikkoa, aine 5 viikkoa ja tutkielma 6 viikkoa. Tutkielmakin saadaan valmiiksi kurssin aikana. Harjoitusten ja tutkielman tulee noudattaa muodoiltaan annettuja ohjeita (ks. alempana tällä sivulla).

Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäyte suoritetaan ryhmän ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti ryhmän aikataulun mukaan. 

 

Ryhmäjako

Kurssille voi jälki-ilmoittautua ottamalla yhteyttä suoraan kurssin vastuuhenkilöön. Jälki-ilmoittautumiset on syytä hoitaa mieluiten viimeistään 2 viikkoa ennen opetuksen alkua, jotta ohjausta voidaan käytännössä järjestää. Jälki-ilmoittautuminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa paikkaa kurssilla. Kurssipaikkojen määrä riippuu käytettävistä olevista ohjaajista, eli henkilökunnan muusta kuormituksesta. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa kysyä kurssikelpoisuuteen liittyvistä mahdollisuuksista suoraan.

Kurssin yhteiset luennot

Allaoleva lista on karkea jaottelu, jota kalvomateriaali tukee. Samoin tutkielmantekijän portaalin tekstit kytkeytyvät tähän. Eri ryhmien kanssa asioiden käsittely kestää erilaisia aikoja ja kysymysten mukana järjestystä voidaan paljonkin varioida. Eri vuosina tiedonhaun esitys sijoittuu eri kohtiin, kuitenkin noin puoliväliin luentojaksoa.

 •  Tervetuloa tutkijoiden yhteisöön 
  • Tiede, tutkimus, tieteellinen julkaiseminen
  • Kandidaatintutkielman (ja kurssin) rooliAjattelun tasot (Bloom)
  • Kurssin suoritukseen kuuluvat osat: katsaus (essee, referaatti), aine, tutkielma, esitelmä, kypsyysnäyte
  • Kurssin ja tutkielmien arvostelusta
  • Järjestäytymiseen liittyvät asiat
  • Tehtäväksi: kyselyt kirjoittamisen asenteista, testi tieteellisten julkaisujen tunnistamisesta
 • Tutkimusjulkaisun tiedostava lukeminen (paljastaa myös paljon kirjoittamisesta)
  • Tieteellisen artikkelin lukeminen -harjoitus
  • Tieteellisten julkaisujen lajit ja bibliografiset tiedot
  • Kuinka lukuharjoitus antaa vision myös kirjoittajaan kohdistuvista odotuksista; takana tiedeyhteisön laajuinen sopimus
 • Tieteellisen tiedon haku
  • Kirjastolta Computer Science -alueen yhteyshenkilö tulee pitämään Tieteellisen tiedon haun moduulin
 • Tutkielman kirjoittaminen
  • Tutkielman rakenne ja tieteellinen esitystapa
  • Teksin rakenne viestin tukena tai murentajana
  • Tutkielman rakenne ja tieteellinen  prosessi kohtaavat
  • Tieteellisessä tekstissä vaadittavia esitysteknisiä asioita
  • Lähdeviitteiden käytöstä, plagioinnista
 • Prosessikirjoitusharjoitus
  • Prosessikirjoittaminen kuutioimalla liikkeelle
  • Argumentionnista
  • Työnhallinnan keinoista tomaatteihin
  • Palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta; kuulemisesta 
  • Tutkijan etiikasta
 • Kielenhuoltotesti
  • ​itseohjautuva tehtävä
 •  Tieteellisen esitelmän pitäminen
  • Suullisten esitysten tilanteet ja vaatimukset
  • Esityksen valmistelu ja harjoittelu
  • Arvoinnista
 • Muista pyydetyistä teemoista

Ryhmissä harjoitteluun liittyvä kommentti

Yleisistä ohjeista todettakoon, että monet ohjeista tuntuvat aluksi hieman epäselviltä, koska niistä ei ole kokemusta. Ryhmissä ohjaajan palautteen ja syntyvän koemuksen kautta ohjeiston termit saavat selkeämpiä merkityksiä, joten perusohjeisiin (esimerkiksi muistilistaan) palaaminen toistuvasti antaa aina syvemmän ymmärryksen. Kurssin lopussa eräät huomaamattaan toteavatkin: "miksei tätä sanottu alussa". On myös huomattava, että palautetta voi antaa ja ottaa vastaan kerrallaan vain rajallisen määrän. Harjoitustekstiä rakennetaan kullakin palautekierroksella eri kohdista tai näkökulmista. Toisinaan voi olla hyvä keskustella tästä järjestyksen valinnasta yhdessä ohjaajan ja opiskelijan kesken.

Kurssitiimi

Tiimin roolijako on seuraava:
Koko kurssin vastuuhenkilö:
 
Käytännön järjestelyt, luennot, suoritusmerkinnät, pulmallisten tilanteiden ratkaisu.
Ryhmän valvoja:
Laatii yhdessä ohjaajan kanssa aiheet, tarkastaa vähintään tutkielmat, antaa ohjaajalle tukea muidenkin harjoitusten arvioinneissa, määrää kypsyysnäyteotsikot, myöntää mahdolliset jatkoajat
Ryhmän ohjaaja:
Laatii ryhmälleen aikataulun, koordinoi ryhmän työskentelyä, ohjaa sisällöllisesti ja rakenteellisesti harjoituksia, koordinoi aihevalintoja ryhmässään, arvioi harjoitukset, hankkii ryhmän tarvitsemat palvelut (=varaa salit).

 

Literature and material

Materiaalit

Ryhmissä oletetaan, että kukin opiskelija on käynyt luennoilla ja (tai vähintään omatoimisesti hankkinut vastaavat tiedot materiaaleista) lukenut seuraavan tarjolla olevan kirjallisen materiaalin:

Näistä löytyvät niin dokumenttipohjat, viittaussäännöt, lähdeluettelomalleja koskevat määräykset kuin sisällölliset ohjeet ja työskentelyohjeetkin.