582315

Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin
Introduktion till funktionell programmering
Introduction to Functional Programming
582315
4
Algorithms and machine learning
Intermediate studies
Kurssi johdattaa ohjelmointitapaan, jossa ohjelman suoritusta ajatellaan jonkin matemaattisesti määritellyn funktion arvon laskemisena. Tällainen lähestymistapa ohjelmointiin on hyödyllinen erityisesti silloin kun pyritään tekemään todistettavasti oikeita ohjelmia. Kurssilla on esimerkkinä funktionaalisesta ohjelmointikielestä Haskell (ks. http://www.haskell.org/).

Re-occurence

Not specified

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages