Versionhallinta

582335
1
Software Systems
Intermediate studies
Kurssilla tutustutaan versionhallinnan käyttöön työkaluna ja eri kurssien tukena. Esimerkkinä käydään läpi lähdekoodin hallinnan eri tilanteet, mutta myös käyttö apuvälineenä esimerkiksi tieteellisen kirjoittamisen kurssille. Tutustutaan keskitetyn ja hajautetun mallin ratkaisuihin. Kurssi suoritetaan aloitusluennolla ja pakollisilla harjoituksilla, ei tenttiä.
Year Semester Date Period Language In charge
2012 spring 20.03-13.04. 4-4 Finnish Samuli Kaipiainen

Lectures

Time Room Lecturer Date
Tue 12-14 B221 Samuli Kaipiainen 20.03.2012-20.03.2012

General

Kurssilla opitaan versionhallinnan käyttö komentorivillä GIT-versionhallintaa käyttäen. Suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä. Kurssi vaatii Tietokone työvälineenä -kurssin verran komentorivituntemusta.

Completing the course

Kurssin suorituksessa on kaksi osaa:

  1. Ryhmätehtävien tekeminen 3 hengen ryhmissä. Tätä varten järjestetään yhteispaja tiistaina 20.3. klo 12–14 salissa B221.
  2. Versionhallinnan käytön treenaaminen jonkin ohjelmointikurssin yhteydessä, esim. Ohjelmoinnin jatkokurssi tai Ohjelmoinnin harjoitustyö. Käy myös jos olet jo tehnyt tämän, mutta ks. "git log" -ohje alla.

HUOM. Keväällä 2012 kurssisuorituksen saa automaattisesti myös Ohjelmistotuotanto-kurssilta.

Suoritus tapahtuu tarkemmin seuraavasti:

  1. Tee Versionhallinta-kurssin ryhmätehtävät järjestetyssä pajatilaisuudessa. Tehtäviä EI siis voi tehdä yksin!
  2. Merkkauta tehtävät tehdyksi ohjaajalle pajassa.
  3. Käytä GIT:iä (tai SVN:ää) koko Ohjelmoinnin harjoitustyön (tai muun soveltuvan ohjelmointikurssin) ajan, viimeistään kurssin toiselta viikolta alkaen. Eli laita kaikki kurssin (Java-)tiedostot versionhallintaan. Tämä onnistuu suoraan NetBeansilla.
  4. Ohjelmointikurssin lopuksi palauta sähköpostitse tekstitiedostona "git log --stat" -komennon tulostus, josta näkee että olet tehnyt kohdan 3. Mukaan kurssipalautetta, kiitos! Palautus viimeistään tiistaina 15.5.

Kesä

Jos missasit ryhmätehtäväpajan ja haluat suorittaa kurssin kesällä, voit myös tehdä ryhmätehtävät kavereiden kanssa itsenäisesti 2–3 hengen ryhmässä. Palauttakaa sähköpostitse raportti, jossa ainakin:

  • ryhmäläisten nimet ja opnrot, 
  • tehdyt tehtävät, 
  • tehtäviä tehdessä ilmaantuneet ongelmat ja miten ne ratkesivat,
  • tehtävissä tapahtuneet oppimiskokemukset ja hyvät fiilikset. 

 

Tehtävät

http://www.cs.helsinki.fi/u/skaipiai/vers/git.html

 

Literature and material