Versionhallinta

582335
1
Software Systems
Intermediate studies
Kurssilla tutustutaan versionhallinnan käyttöön työkaluna ja eri kurssien tukena. Esimerkkinä käydään läpi lähdekoodin hallinnan eri tilanteet, mutta myös käyttö apuvälineenä esimerkiksi tieteellisen kirjoittamisen kurssille. Tutustutaan keskitetyn ja hajautetun mallin ratkaisuihin. Kurssi suoritetaan aloitusluennolla ja pakollisilla harjoituksilla, ei tenttiä.
Year Semester Date Period Language In charge
2012 autumn 03.09-12.10. 1-1 Finnish Samuli Kaipiainen

Exercise groups

Group: 1
Time Room Instructor Date Observe
Wed 14-16 BK107 10.10.2012—11.10.2012
Group: 2
Time Room Instructor Date Observe
Wed 16-18 BK107 10.10.2012—11.10.2012
Group: 3
Time Room Instructor Date Observe
Thu 10-12 BK107 10.10.2012—11.10.2012
Group: 4
Time Room Instructor Date Observe
Thu 12-14 BK107 10.10.2012—11.10.2012

Suoritetaan Tietokone työvälineenä -kurssin lopuksi.

Information for international students

Currently only in Finnish. Checking back if international demand arise.

General

Kurssilla opitaan versionhallinnan käyttö komentorivillä GIT-versionhallintaa käyttäen. Suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä. Kurssi vaatii Tietokone työvälineenä -kurssin verran komentorivituntemusta.

Completing the course

Kurssin suorituksessa on kaksi osaa. Ei ole väliä kummin päin hoidat hommat.

 1. Ryhmätehtävien tekeminen 3 hengen ryhmissä. Ryhmätehtäväpajaa on periodin 6. viikolla, ke ja to 10.–11.10.2012. Tarjolla on neljä kahden tunnin pajasessiota. Ilmoittaudu Ilmossa ja saavu ilmoittautumaasi ryhmään ajallaan (viimeistään 15 yli), jotta pääset ryhmään.
 2. Versionhallinnan käytön treenaaminen jonkin ohjelmointikurssin yhteydessä. Yleensä Ohjelmoinnin harjoitustyö.

Suoritus tapahtuu tarkemmin seuraavasti.

 1. Tee Versionhallinta-kurssin tehtävien (alla linkki) etukäteistehtävät etukäteen yksin. Ainakin jos et ole käyttänyt GITiä aiemmin.
 2. Tee kurssin ryhmätehtävät järjestetyssä pajatilaisuudessa. Tehtäviä EI siis voi tehdä yksin!
 3. Kun valmis, merkkauttakaa ryhmänne tehtävät tehdyksi ohjaajalle pajassa.
 4. Käytä GIT:iä (tai SVN:ää) koko Ohjelmoinnin harjoitustyön (tai muun soveltuvan ohjelmointikurssin) ajan, viimeistään kurssin toiselta viikolta alkaen. Eli laita kaikki kurssin (Java-)tiedostot versionhallintaan. Tämä onnistuu suoraan NetBeansilla.
 5. Ohjelmointikurssin lopuksi:
  1. Jos kurssi oli Ohjelmoinnin harjoitustyö, ei tarvitse tehdä mitään, Versionhallinta-suoritus TODO tulee automaattisesti (kunhan olet tehnyt ryhmätehtävät).
  2. Muutoin: palauta sähköpostitse Samulille tekstitiedostona "git log --stat" -komennon tulostus. Mukaan kurssipalautetta, kiitos!

Tehtävät

http://www.cs.helsinki.fi/u/skaipiai/vers/git.html

Literature and material