Ohjelmistojärjestelmien empiirinen harjoitustyö

582341
1-3
Software Systems
Intermediate studies
Ohjelmistojärjestelmien empiirisessä harjoitustyössä opiskelijat osallistuvat ohjattuun empiiriseen kokeeseen. Empiirisessä kokeessa tutkitaan jotakin ohjelmistojärjestelmien kannalta relevanttia tutkimuskysymystä, johon pyritään löytämään vastaus empiirisen tiedonmuodostuksen kautta.
Year Semester Date Period Language In charge
2010 autumn 06.09-17.12. Finnish

Ota ilmoittautumisen lisäksi yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön, Juha Tainaan.