Ohjelmistojärjestelmien empiirinen harjoitustyö (periodi I)

582341
1-3
Software Systems
Intermediate studies
Ohjelmistojärjestelmien empiirisessä harjoitustyössä opiskelijat osallistuvat ohjattuun empiiriseen kokeeseen. Empiirisessä kokeessa tutkitaan jotakin ohjelmistojärjestelmien kannalta relevanttia tutkimuskysymystä, johon pyritään löytämään vastaus empiirisen tiedonmuodostuksen kautta.
Year Semester Date Period Language In charge
2011 autumn 02.09-02.09. 1-1 Finnish Pietu Pohjalainen

Lectures

Time Room Lecturer Date
Fri 10-16 CK110 Pietu Pohjalainen 02.09.2011-02.09.2011

Ota ilmoittautumisen lisäksi yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön, Pietu Pohjalaiseen.