582364

Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne
Aineopintojen harjoitustyö: Datakommunikation
Intermediate Studies Project: Data Communication
582364
3-5
Networking and Services
Intermediate studies
Harjoitustyössä analysoidaan tietoliikenneverkoissa tapahtuvaa liikennettä. Työ koostuu useammasta osavaiheesta: työkalut, menetelmät, oman tutkimuskohteen määrittely, toteutus ja dokumentointi.

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages