Tietoliikenteen harjoitustyö 2015

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Työkalut  

Osaa käyttää jotain analysointityökalua.

Osaa kaapata tietokoneen havaitseman tietoliikenteen analyysiä varten.

Osaa analysoida monipuolisesti erilaisia suodattimia ja analysoinin apuvälineitä käyttäen havaittua tietoliikennettä.

Osaa tarvittaessa jo kaappausvaiheessa suodattaa vain kiinnostavan osan tietoliikenteestä talletettavaksi myöhempää tarvetta varten.

 
Tutkimussuunnitelma   Osaa ohjatusti määritellä tutkimusongelman ja kuvata siihen liittyvän tutkimusprosessin. Osaa itsenäisesti määritellä tutkimusngelma, kuvata siihen liittyvän tutkimusprosessin ja toteuttaa tutkimuksen huolellisesti.  
Kirjallinen esitys   Osaa laatia erilaisia raportteja yleiskielellä. Osaa soveltaa erilaisia kirjoitustyylejä erilaisissa teksteissä ja huomioida kohdeyleisön osaamistason.  
Posteritilaisuus   Osaa laatia posterin. Osaa valita posteriin keskeisen materiaalin. Osaa suullisesti esittää posterin keskeisen sisällön annetussa aikarajassa.  

 

09.02.2015 - 19:55 Tiina Niklander
09.02.2015 - 19:55 Tiina Niklander