582464

Autonomisten järjestelmien yhteistoiminta -2005
Samarbete mellan autonoma affärs tjänster -2005
Collaboration of Autonomous Business Services -2005
582464
4
Networking and Services
Advanced studies
Globaali verkottuminen ja käytettävissä olevien palveluiden korostuminen muodostavat monitahoisen haastejoukon ohjelmistoille ja sovellusalustoille. Kurssilla keskitytään itsenäisten palvelua tuottavien ohjelmistojen yhteistoiminnan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Erityisesti tutustutaan sovellusalustoihin liittyviin mekanismeihin, joilla eri yhteentoimivuuden osatekijöitä voidaan hallita palveluverkostoissa. Esitiedot: Hajautetut järjestelmät tai Ohjelmistoarkkitehtuurit.

Re-occurence

Discontinued

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages

No courses yet.