582702

Käyttöliittymien arviointimenetelmät
Evalueringsmetoder för användargränssnitt
Evaluation Methods for User Interfaces
582702
6
Software Systems
Advanced studies
Kurssilla tutustutaan erilaisiin käyttöliittymän arviointimenetelmiin, joiden avulla ohjelmiston hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä voidaan parantaa. Workshop-tyyppisten luentojen ja kotitehtävien avulla harjoitellaan mm. käytettävyystestausta, käyttäjien kanssa järjestettäviä käyttöliittymän läpikäyntejä sekä asiantuntijan tekemiä arviointeja, kuten kognitiivista läpikäyntiä ja simulointitestausta. Lisäksi opitaan keräämään testitapauksia arvioinnin syötteeksi. Kurssin jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti käyttää useita menetelmiä ja valita sopivimmat esimerkiksi työpaikan ohjelmistokehitysprojekteihin. Kurssilla ei ole koetta, vaan se suoritetaan kotitehtävien avulla.

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages