Käyttöliittymien arviointimenetelmät

582702
6
Software Systems
Advanced studies
Kurssilla tutustutaan erilaisiin käyttöliittymän arviointimenetelmiin, joiden avulla ohjelmiston hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä voidaan parantaa. Workshop-tyyppisten luentojen ja kotitehtävien avulla harjoitellaan mm. käytettävyystestausta, käyttäjien kanssa järjestettäviä käyttöliittymän läpikäyntejä sekä asiantuntijan tekemiä arviointeja, kuten kognitiivista läpikäyntiä ja simulointitestausta. Lisäksi opitaan keräämään testitapauksia arvioinnin syötteeksi. Kurssin jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti käyttää useita menetelmiä ja valita sopivimmat esimerkiksi työpaikan ohjelmistokehitysprojekteihin. Kurssilla ei ole koetta, vaan se suoritetaan kotitehtävien avulla.
Year Semester Date Period Language In charge
2016 spring 21.01-31.03. 3-4 Finnish Sari A. Laakso

Lectures

Time Room Lecturer Date
Fri 10-12 B222 Sari A. Laakso 22.01.2016-22.01.2016
Fri 10-12 B222 Sari A. Laakso 05.02.2016-05.02.2016
Fri 10-12 B222 Sari A. Laakso 19.02.2016-19.02.2016
Fri 10-12 B222 Sari A. Laakso 04.03.2016-04.03.2016
Fri 10-12 C222 Sari A. Laakso 18.03.2016-18.03.2016

Ilmoittautuminen tälle kurssille on alkanut ja päättyy maanantaina 14.12.2015 klo 9.00. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Osallistujat valitaan opintosuoritusten ja ilmoittautumislomakkeen vastausten perusteella.

General

Kenelle kurssi voisi sopia: Jos haluat oppia käytännössä sellaisia menetelmiä, joilla kannattaa työpaikankin projekteissa arvioida käyttöliittymiä, tämä kurssi antaa siihen hyvät lähtötaidot, joita voit suoraan alkaa soveltaa. Tämä kurssi on hyödyllinen lähtökohta myös monenlaisille käyttöliittymäaiheisille graduille tai muille käyttöliittymiä sivuaville opintojaksoille. Vaikka kurssilla harjoitellaan vain joidenkin arviointimenetelmien käyttöä, muihinkin menetelmiin on helpompi perehtyä, kun monesta menetelmästä on jo käytännön kokemusta. Jos taas ensisijaisesti toivot helppoja opintopisteitä, tämä kurssi ei ole kovin hyvä valinta, koska se edellyttää paljon käytännön työntekoa ja menetelmien riittävän oikeellista soveltamista.

Omissa aikatauluissa huomioitavaa: Kurssi alkaa pakollisella luennolla pe 22.1.2016 klo 10.00 -12 (B222). Monien viikottaisten kotitehtävien tekemisessä tarvitaan testikäyttäjiä, jotka voivat olla esimerkiksi opiskelu- tai työkavereitasi tai sukulaisiasi. Varaa riittävän paljon aikaa testikäyttäjien hankkimiseen ja testien järjestämiseen.

Completing the course

Kurssi suoritetaan palauttamalla viikottaiset kotitehtävät ja saamalla niistä hyväksymisrajan ylittävä määrä pisteitä (vähintään 1 p. per tehtäväsetti). Ohjauspäivystyksessä saat halutessasi kotitehtävistä yksityiskohtaisempaa palautetta.

Luennot

Joka toinen viikko pe klo 10.00-12 on yksi workshop-tyyppinen luentokerta, jossa annetaan mahdollisimman kiteytetysti välttämättömin tietämys niistä menetelmistä, joita seuraavissa harjoituksissa käytetään. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa, koska kaikkea samaa tietoa ei ole tiiviisti saatavilla kirjallisuudessa. Luentojen tavoitteena on tarjota helpompi ja nopeampi tapa arviointi- ja selvitysmenetelmien oppimiseksi kuin pelkkä kirjallisuuden lukeminen. Luentojen lisäksi on hyvä lukea kirjallisuuttakin, mutta ymmärtäminen on paljon nopeampaa sen jälkeen, kun jokaisen menetelmän idea on selvinnyt ja olet päässyt vähän kokeilemaan sitä. Jos et osallistu luennolle, selvitä itsenäisesti kirjallisuuden avulla, miten kotitehtävässä sovellettavia menetelmiä suoritetaan käytännössä.

Kotitehtävien tekeminen ja palauttaminen

Työajan varaaminen kotitehtäviä varten. Kurssilla ei ole koetta, vaan se suoritetaan pisteytettävien kotitehtävien avulla. Kotitehtäviin sisältyy paljon käytännön harjoittelua muun muassa käyttäjien kanssa. Käyttäjiä haastatellaan, heidän toimintaansa havainnoidaan ja he toimivat testikäyttäjinä käytettävyystesteissä ja -läpikäynneissä. Kun harkitset tämän kurssin suorittamista, ota aikatauluissasi  huomioon, että testikäyttäjien kanssa tehtävät harjoitukset vaativat aikaa sellaisina ajankohtina, jotka sopivat myös käyttäjille. Aikataulu on tiivis ja vaatii kurssin osallistujalta hyvää suunnittelu- ja organisointitaitoa - niitä samoja taitoja, joita työpaikallakin näitä menetelmiä käytettäessä tarvitaan.

Tehtävien palautus ja myöhästymisen seuraukset. Kotitehtävät jaetaan luennon yhteydessä, ja vastaukset tulee palauttaa seuraavan luennon alkuun mennessä (pe klo 10.00) pdf-tiedostona sähköpostitse. Tee palautuksesta sellainen pdf-tiedosto, että kaikki vastauksesi näkyvät kunnolla, kun sivut tulostetaan A4-arkeille. Tarkista siis kaikki sivut läpi näytöllä ennen lähettämistä. Vaihtoehtoisesti voit palauttaa vastauksesi paperilla luennolle tai huoneen D228 oven vieressä olevaan lötteröön (pe klo 10.00). Jos tehtävän palautus myöhästyy, saaduista pisteistä vähennetään 1 p. jokaista myöhästymisvuorokautta kohti. Tämä käytäntö johtuu siitä, että myöhästyneiden tehtävien tarkastamisen organisointiin kuluu paljon työaikaa, joka on pois oppimisen tuesta ja mahdollisimman nopean palautteen antamisesta.

Henkilökohtainen palaute. Pääsääntöisesti aina seuraavalla luennolla saat takaisin edellisellä luennolla palauttamasi kotitehtävät tarkastettuna (kirjallinen palaute). Epäselvistä kohdista voit kysyä heti luennon jälkeen. Voit myös sähköpostitse sopia tapaamisen. Erityisesti jos haluat korottaa pisteitä jälkeenpäin, kannattaa käydä mahdolliset epäselvät kohdat läpi ennen uuden version palauttamista.

Pisteiden korottaminen. Kotitehtävistä saatuja pisteitä, viimeistä tehtävää lukuunottamatta, on mahdollista jälkeenpäin vielä korottaa (max +1 p. per tehtäväsarja) parantamalla vastauksia ja palauttamalla korjatut versiot pe 8.4.2013 klo 10 mennessä. Korotusta varten on palautettava sekä alkuperäinen kommentoitu versio että korjattu versio.

Kurssin pisteytys

Kotitehtävissä on yhteensä 5 tehtäväsarjaa, joista jokaisessa on jaossa 0-3 p. seuraavasti:

 • 0 = ei läpi
 • 1 = hyväksytty, tehtävänannon täyttävä ratkaisu
 • 2 = hyvä, hyviä ratkaisuja tehtävänannon keskeisiin kysymyksiin
 • 3 = erinomainen, erityisen ansiokas

Koko kurssi yhteensä 15 pistettä. Arvosanarajat:

 • 6-7 p.      1
 • 8-9 p.      2
 • 10-11 p.  3
 • 12-13 p.  4
 • 14-15 p.  5

   

Literature and material

Luentomonisteen kalvosivuilla sekä kotitehtävien tehtäväpapereissa mainitut lähdeviitteet löytyvät luentomonisteen lähdeluettelosta. Ks. välilehti "Luentomoniste ja kotitehtävät".