eHealth-tutkimusseminaari

58313110
3
Software Systems
Advanced studies
Sähköinen terveydenhuolto (eHealth) on verrattain uusi käsite eikä sillä ole vielä vakiintunutta tulkintaa. Melko usein se tulkitaan tarkoittavan terveydenhuoltoon liittyvää informatiikkaa (health informatics, health care informatics), tai käsite on usein myös rajattu tarkoittamaan Internetin käyttöön perustuvia terveydenhuollon sovelluksia. Seminaarissa käsite eHealth rajataan kattamaan nämä molemmat tulkinnat. Seminaarin osallistujilta edellytetään kurssin Health Informatics suoritus tai vastaavat tiedot. Siten seminaariesitelmien aiheet liittyvät kurssilla käsiteltyjen asioiden syvällisempään tarkasteluun tai uusien aihepiirien tarkasteluihin. Myös suomalaisittain ajankohtaiset aiheet pyritään saamaan seminaarin ohjelmaan. Yksi seminaarin tavoitteista on edistää aihepiirin tutkimusta laitoksella antamalla valmiuksia alan tutkimukseen ja verkostoitumiseen.
Year Semester Date Period Language In charge
2013 spring 15.01-12.04. 3-3 Finnish Juha Puustjärvi

Lectures

Time Room Lecturer Date
Tue 8-12 C220 Juha Puustjärvi 15.01.2013-19.02.2013