TKT-alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Event type: 
Alumni event
Event time: 
01.11.2012 - 17:00 - 19:00
Place: 
Alexandria, huone 329
Description: 
Alexandria, huone 329
Fabianinkatu 28, Helsinki

Käsiteltävät asiat

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus,
vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen kantamisesta.
8. Valitaan hallitus seuraavaksi tilikaudeksi.
9. Valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa seuraavaksi
tilikaudeksi.
10. Päätetään kokousten koollekutsumisen menettelytavasta.
11. Käsitellään muut asiat.
12. Päätetään kokous

TKT-alumni ry, hallitus

17.10.2012 - 16:06 Petri Myllymäki
17.10.2012 - 16:04 Petri Myllymäki