Opetusnäyte apulaisprofessorin tehtävään: Johdatus tietokantojen suunnitteluun

Event type: 
Lecture
Event time: 
09.10.2014 - 14:15 - 14:45
Lecturer : 
Marko Junkkari
Place: 
D123
Description: 

Dosentti Marko Junkkari (Tampereen yliopisto) on hakenut tietojenkäsittelytieteen (erityisesti tiedonhallinnan) apulaisprofessorin tehtävää ja antaa julkisen opetusnäytteensä aiheesta "Johdatus tietokantojen suunnitteluun" torstaina 9.10.2014 klo 14:15 salissa D123. Tervetuloa!

 

Tiivistelmä

Luennolla esitellään syitä, joiden takia tietokantojen semanttista ja  loogista suunnittelua tarvitaan. Esityksessä rajoitutaan  relaatiotietokantoihin ja kuulijoilta oletetaan perustietämys  relaatiotietokannoista. Luento on tarkoitettu aineopintoihin.
 

Bio

Dosentti Marko Junkkari toimii yliopistotutkijana Tampereen yliopiston  Informaatiotieteiden yksikössä alana tiedonhallinta. Hän on  valmistunut Tampereen yliopistosta 1997 ja väitellyt 2007 alana  tietojenkäsittely. Vuodesta 1997 hän on työskennellyt Tampereen  yliopistossa eri vakansseissa ja projekteissa liittyen  tiedonhallintaan ja tiedonhakuun. Nykyisessä toimessaan Junkkari  vastaa tietokantojen ja tiedonhallinnan maisteriopintosuunnasta.  Tutkimuksessaan Junkkari on keskittynyt kompleksisten olioiden  mallintamiseen, tietomallien integrointiin, kyselykieliin,  käsiteteorioihin, prosessitietomalliin sekä XML-tiedonhakuun.
 

30.09.2014 - 08:58 Jukka Paakki
30.09.2014 - 08:58 Jukka Paakki