Ilmoittautuminen syyslukukauden 2017 Kandidaatintutkielmaan on alkanut / Registration to Autumn 2017 BSc Thesis has started

Ilmoittautuminen syyslukukauden 2017 Kandidaatintutkielmaan on alkanut WebOodissa ja päättyy 13.8.2017

Ilmoittaudu mahdollisimman pian (mieluiten ennen juhannusta), jotta perustettavien ryhmien suunnittelu olisi helpompaa. Ilmoittautumisen voi perua tarvittaessa. 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=119284698&Kieli=1

Registration to Autumn 2017 BSc Thesis has started in WebOodi and ends on 13th of August 2017

Register as soon as possible (before midsummer eve) so that the planning of groups would be easier. It is possible to cancel your registration.

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=119284698&Kieli=1

11.05.2017 - 15:04 Reijo Sivén
11.05.2017 - 13:19 Reijo Sivén