Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2018 Kandidaatintutkielmaan on alkanut / Registration to Spring 2018 BSc Thesis has started

Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2018 Kandidaatintutkielmaan on alkanut WebOodissa!

Registration to Spring 2018 BSc Thesis has started in WebOodi!

07.11.2017 - 16:47 Reijo Sivén
07.11.2017 - 16:47 Reijo Sivén