Opiskelijat kertovat pääsykokeista: Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijat kertovat pääsykokeesta ja siihen valmistautumisesta