Call for papers | YTP 2012

Yhdistetyt tietojenkäsittelyn päivät 2012

  

Call for papers

Päivien järjestelytoimikunta kutsuu aihepiirin tutkijoita ja jatko-opiskelijoita pitämään esityksiä tutkimuksestaan. Väitöskirjatyötä ja tutkimusprojekteja tiivistävät artikkelit ovat tervetulleita. Esityksiin liittyvät artikkelit julkaistaan erillisessä painetussa julkaisussa ja ne vertaisarvioidaan.

Tänä vuonna esityksiä ja artikkeleita haetaan seuraavilla kategorioilla:

  • Pidempi tutkimusartikkeli (max 8 sivua). Esimerkiksi ryhmän tai tutkijan tutkimustuloksia tiivistävä artikkeli tai päivien teemaan liittyvä artikkeli. Hyväksytyistä artikkeleistä pidetään esitys päivien aikana.
  • Lyhyt poster/demo artikkeli (2 sivua), joka tiivistää projektin/tutkimustuloksen keskeiset asiat. Poster-esitykset pidetään erillisessä sessiossa.

Artikkelit jätetään EasyChair –konferenssijärjestelmään alla olevan aikataulun mukaisesti. Kunkin artikkelin kohdalla pyydämme tarkentamaan aihepiiriä lähinnä olevan seuran. Artikkelien tulee olla julkaisemattomia. Valinnan tekee tieteellinen arviointitoimikunta ennakkoon lähetettyjen artikkelien perusteella.

Kirjoitusohjeet

Artikkelien tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. Artikkelin ja siihen liittyvän esityksen pitää olla siinä määrin yleistajuisia, että tietojenkäsittelytieteiden eri alojen edustajat voivat seurata niitä. Suosittelemme, että artikkeli laaditaan LaTeXilla, jonka kanssa voi käyttää valmista ACM SIGGRAPH mallipohjaa, paperin koko A4.

Latex template (http://www.siggraph.org/publications/instructions/)

EasyChair-linkki: https://www.easychair.org/conferences/?conf=ytp2012

Aikataulu

  • 25.3. Artikkeli jätetty arviointia varten. (Posterien deadline siirretty 4.4!)
  • 20.4. Hyväksymiskirjeet valituille (päivitetty)
  • 30.4. Lopullinen korjattu artikkeli

Poster-ohjeet

Päivien aikana pidetään posterisessio. Posterin koko rajoitetaan A0. 

English Summary

This year we are soliciting unpublished articles pertaining to the themes of the three societies. The articles can present original new research results as well as summarize PhD work and research projects.  Research summary articles should present the recent advances in their context, and also consider future directions of the topic. All articles will be peer-reviewed and the accepted articles will be published in the conference proceedings with an ISBN number.

Articles can be either longer research articles (maximum of 8 pages) that present and summarize research results or short articles (2pages) that summarize the key points of the research.  Longer articles will be presented during the conference, and shorter articles will be presented in the poster session.

Articles are submitted with the EasyChair system. The deadlines are the following:

  • 25.3. Submission deadline to EasyChair (poster deadline changed to 4.4!)
  • 20.4. Notifications of review results (updated)
  • 30.4. Final camera ready article

EasyChair link:  https://www.easychair.org/conferences/?conf=ytp2012