Pasi Sarolahti pitää julkisen dosentti-koeluennon: Sisältökeskeiset verkkoarkkitehtuurit

Tapahtuman tyyppi: 
Muu tilaisuus
Aika: 
23.04.2013 - 12:15 - 13:45
Luennoija: 
Pasi Sarolahti
Paikka: 
Exactum C222
Kuvaus: 
Sisältökeskeiset verkkoarkkitehtuurit (Information-centric Networks) ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohteena viimeisten viiden vuoden aikana. Perinteinen verkkoarkkitehtuuri perustuu verkkosolmujen väliselle kommunikoille käyttäen verkkotopologiaan pohjautuvia IP-osoitteita. Tästä on seurannut haasteita esimerkiksi liittyen mobiliteettiin, sisällön saavutettavuuteen ja tietoturvaan. Sisältökeskeinen verkkoarkkitehtuuri pyrkii sijainnista riippumattomiin sisältöpohjaisiin abstraktioihin, joissa identifioidaan ensisijaisesti sisältöä verkkosolmujen sijaan. Tällöin edellä mainittujen haasteiden ratkaisemisen uskotaan olevan helpompaa. Toisaalta sisältökeskeinen arkkitehtuuri edellyttää uusia ratkaisuja perinteisesti hyvin ymmärrettyihin ongelmiin, kuten verkon ruuhkanhallintaan tai tiedon reititykseen. Esityksessä luodaan yleiskatsaus sisältökeskeisiin verkkoarkkitehtuureihin, sekä käsitellään muutamia niihin liittyviä tutkimusongelmia tuoreen tutkimustiedon pohjalta.
18.04.2013 - 15:01 Marina Kurtén
18.04.2013 - 15:01 Marina Kurtén