Tietojenkäsittelytieteiden opetuksen seminaari 2009

Tietojenkäsittelytieteiden opetuksen seminaari

27.-28. lokakuuta 2009
Tietojenkäsittelytieteen laitos, Helsingin yliopisto Gustaf Hällströmin katu 2b, Kumpulan kampus, Helsinki

Seminaarikutsu

Ohjelmoinnin perusopetuksen verkoston tavoitteena on edistää ohjelmoinnin perusopetuksessa käytettyjen erikoistuneiden välineiden ja materiaalien leviämistä suomalaisissa yliopistoissa sekä edesauttaa tämän alueen opettajien verkostoitumista. Verkosto sai alkunsa Suomen Virtuaaliyliopiston (SVY) verkostohankkeena. Hanke päättyi vuonna 2008, mutta verkosto jatkaa toimintaansa Tietojenkäsittelytieteen seuran teemaryhmän järjestämien seminaarien muodossa, joissa tietojenkäsittelytieteiden opettajat voivat vaihtaa kokemuksia hyväksi havaituista käytänteistä, sekä levittää kehitettyjä välineitä ja materiaaleja muihin yliopistoihin. Seminaarin järjestää tänä vuonna Helsingin yliopisto.

Seminaariin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki suomalaisten yliopistojen tietojenkäsittelytieteiden opetuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Seminaarin osallistumismaksu on 85 €, joka sisältää kahvit, lounaat ja illallisen. Seminaariin tulee ilmoittautua 14.10.2009 mennessä.

Lisätietoja antaa Jaakko Kurhila (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)