Erilliskokeet

  • ERILLISKOKEISIIN ILMOITTAUDUTAAN WEBOODISSA.
  • Erilliskokeeseen täytyy ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen koetta.
  • Kurssi- ja erilliskoesuunnitelmat.
  • Koetilaisuuden kesto on 3 h 30 min.
  • Erilliskokeissa vaadittava oppiaines määritellään kurssikuvauksissa, jotka ovat nähtävissä kurssin verkkosivuilla. Erilliskokeen vaatimukset noudattavat pääsääntöisesti kurssin viimeksi päättynyttä luennointikertaa.
  • Kirjallisissa ja suullisissa kuulusteluissa (ja siten myös erilliskokeessa) opiskelijalla on oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ellei kuulusteltavan aineen laatu muuta edellytä (HY:n johtosääntö 78 §)

Erilliskoesuunnitelmissa käytetään seuraavia merkintöjä:

  • (U) Uusintakoe: Koe on (ensimmäinen kurssia seuraava) erilliskoe ja samalla kurssikokeen/kurssikokeiden uusintakoe. Uusintakoesuorituksessa harjoituspisteet tms. otetaan huomioon.
  • (HT) Erilliskoe (harjoitustyö vaaditaan): Kokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet kurssiin kuuluvat pakolliset harjoitustyöt (tms.).
  • (HT/U) Uusintakoe (harjoitustyö vaaditaan): Kuten Uusintakoe, mutta osallistumisoikeus on rajoitettu (harjoitustyö vaaditaan)-kokeen tapaan.
  • Erilliskoe: Osallistumista ei ole rajoitettu, mutta kurssin vaatimat esitiedot on syytä ottaa huomioon.

 

Ei kursseja.