HELSINGIN YLIOPISTO
Matemaattis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta
Tietojen­käsittely­tieteen laitos

Fuksilaitteet 2017

Jokainen uusi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanditutkinto-opiskelija saa halutessaan opintojensa alussa tiedekunnalta käyttöönsä uuden kannettavan tietokoneen. Se, miten ja milloin laitteen saa, vaihtelee koulutusohjelmittain. Laitehankinnalla matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta haluaa auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun.

Kannettavan tietokoneen saavat kaikki 2017 opintonsa aloittavat, jotka eivät ole aikaisemmin olleet oikeutettuja tiedekunnan fuksilaitteeseen. Tämä koskee myös 2016 aloittaneista opiskelijoista niitä, jotka ovat perustellusta syystä lykänneet aloittamistaan tähän syksyyn. Kannettavia tietokoneita jaetaan syksyllä 2017 yhteensä jopa noin 400.

Käytännössä kannettavan tietokoneen lainan edellytyksenä on tunnollinen opiskelu jo ensimmäisestä periodista alkaen, sillä lainan jatkumisen ehdoton edellytys on 30 opintopisteen suorittaminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Lainausehdot

Kannettava tietokone

Menettely ja korvaukset vahinko- ja rikostapauksissa

Opiskelija voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli yliopiston omaisuudelle koituu vahinkoa. Yliopiston omaisuus voi olla mitä laatua tahansa, myös aineetonta.

Mahdollista korvausvelvollisuutta määriteltäessä huomioon otetaan tilanne, missä vahinko syntyi ja millaista huolellisuutta olisi ollut noudatettava, jotta vahinko olisi voitu välttää. Mikäli tilanteeseen liittyy rikos, esim. varkaus, on tehtävä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiasta pitää ilman tarpeetonta viivästystä ilmoittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitteista vastaavalle taholle. Mukaan on liitettävä kopio rikosilmoituksesta. Mikäli laite palautuu käyttäjälle, on siitäkin ilmoitettava.

Yleiset rikkoutuneita laitteita koskevat korvaussäännöt ovat seuraavat:

Tahallisesti aiheutettu vahinko määrätään tavallisesti korvattavaksi täysimääräisesti. Mikäli käyttäjällä ei ole laitetta hallussaan silloin, kun se pitäisi palauttaa eikä se ole kadonnut ilmoitetun rikoksen tai selvitetyn vahingon kautta, käyttäjä voidaan määrätä korvaamaan laitteen täysimääräinen arvonlisäverollinen hankintahinta.

Laitteiden jakelu

Laitetta vastaanottaessaan opiskelija allekirjoittaa lainaussopimuksen, jossa vakuuttaa sitoutuvansa noudattamaan lainausehtoja. Mahdollisissa korvaustapauksissa sovelletaan kannettavan tietokoneen arvonlisäverollista hankintahintaa 1100€ (arvio). Tämä on hinta yliopistolle, valmistajan ilmoittama keskihinta on huomatavasti korkeampi.

— Viimeksi päivitetty 4. lokakuuta 2017