Vääristymien korjaus

[Hearn & Baker 94: 171 - 178, 538 - 543, 554 - 556]

Rasterigrafiikassa suorat viivat eivät ole suoria, vaan niissä esiintyy porrasmaisia vääristymiä (jaggies). Vääristymien korjaamistekniikoilla (antialiasing) pyritään parantamaan kuvan laatua. Eri tekniikoita ovat ylinäytteistys (supersampling) ja sen variaatiot sekä suodintekniikat (filtering).

  • Introduction
  • Overview of Aliasing in Computer Graphics: Part 1, Part 2, Part 3
  • Point Sampling Theory
  • Super-sampling in Anti-Aliasing
  • Stochastic Sampling

    (Lähde: HyperGraph)    JK 4.2.1997