Värit ja värimallit

[Hearn & Baker 94: 568 - 581]
Tietokoneiden yhteydessä yleisimmin mainittu värijärjestelmä on RGB-malli, joissa väri ilmoitetaan punaisen, vihreän ja sinisen komponentin yhdisteenä. RGB-malli on tietokoneelle laskennallisesti käyttökelpoinen kuten myös RGB-mallin "komplementti" CMY-malli. CMY-mallia käytetään erityisesti väritulostimissa. Kumpikaan malli ei ole kuitenkaan intuitiivisesti selkeä ihmiselle. Usein esimerkiksi piirto- tai kuvankäsittelyohjelmissa käytetään kahta eri värimallia. Intuitiivisempia värimalleja ovat HSV- ja HSL-mallit.

  • Värijärjestelmistä (Lähde: CSC Visualization Group)

  • Color Space Java Applets (Runsaasti vuorovaikutusta sisältävä ohjelma. University of Utah, USA)    JK 14.2.1997