Grafiikkaohjelmistot

[Hearn & Baker 94: 75-79]
Grafiikkaohjelmistot voidaan jakaa grafiikkakirjastoihin ja sovellusohjelmiin. Grafiikkakirjastot sisältävät funktioita grafiikkaohjelmointiin. Yleensä grafiikkakirjastojen funktioihin kuuluu rutiinit kuvapisteen sytyttämiselle, jananpiirrolle, ympyröille, pisteiden väreille ja intensiteeteille jne. Sovellusohjelmat on suunnattu enemmän käyttäjille, jotka haluavat tuottaa kuvia tietämättä grafiikkakäskyjen toiminnallisuutta. Sovellusohjelmissa on nykyisin melkein aina graafinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa helpon kuvien generoinnin (esimerkiksi CAD-ohjelmat).

Grafiikkakirjastot perustuvat ohjelmistostandardeihin, jotta samoja kirjastoja käyttäviä ohjelmia olisi mahdollista käyttää eri laitteistoilla. Ensimmäinen kansainvälisesti hyväksytty (ISO ja ANSI) standardi oli GKS. GKS suunniteltiin aluksi kaksiulotteisen grafiikan toteuttamiseen ja esittämiseen. GKS:n pohjalta kehitettiin myöhemmin myös kolmiulotteisen mallintamisen mahdollistava PHIGS. PHIGS-standardi hyväksyttiin käyttöön yleisesti. PHIGSistä julkaistiin myöhemmin laajennettu versio PHIGS+, joka sisälsi kehittyneemmät pintojen valaistusominaisuudet.

Myös yksityiset kaupalliset tahot ovat tehneet grafiikkakirjastoja, jotka ovat saaneet lähes standardin aseman (kuten OpenGL). Sovellusohjelmatkin käyttävät joskus kuvantuottoon standardoituja grafiikkakirjastoja.

  • 3D Site - ohjelmistovalmistajien kotisivuluettelo    JK 30.4.1997