Laitteistot: Tulostuslaitteet

[Hearn & Baker 94: 36-45]

Katodisädeputket (Cathode Ray Tube - CRT)

Katodisädeputket ovat yleisimpiä tietokoneiden näyttölaitteita.

Katodisädeputki koostuu elektronitykistä, vaakasuorista ja pystysuorista poikkeuttajista, elektronisuihkusta ja fosforoivasta pinnasta. Lisäksi elektronisuihkun tarkentamiseen käytetään järjestelmää, joka ei päästä suihkua leviämään liikaa.

Kuva näkyy ruudulla, kun elektronitykillä ammutaan elektronisuihku kuvaruudun sisäpinnalle.

Kirkkaus johtuu fosforoivan aineen käytöstä putken sisäpinnalla. Aine imee itseensä elektronin energia ja palauttaa sen valona. Eri aineilla saadaan eri värejä ja eripituisia hehkumisaikoja.

Kuva pitää virkistää yleensä vähintään 60 kertaa sekunnissa jatkuvan valon aikaansaamiseksi (kuva ei välky). Virkistystaajuus riippuu monista seikoista, mm. katsojan fysiologisista ominaisuuksista ja kuvaruudun koosta.

Katodisädeputket jakaantuvat vektori- ja rasterinäyttöihin. Vektorinäytöissä kuvat piirretään siirtämällä suihkua. Rasterinäytöissä kuva koostuu hilasta, jossa suihku voidaan ampua vain tiettyihin kuvapisteisiin.


  • Cathode Ray Displays

    (Lähde: Curtin Univ. of Tech.)    JK 30.1.1997