Pyyhkäisymuunnos ja kuvanpiirron primitiivit

[Hearn & Baker 94: 83 - 140]

Nykyisten rasterinäyttöjen aikakaudella tietokoneella tuotettu grafiikka muodostuu kuvaalkioista (kuvapisteistä) ja niiden erilaisista väriarvoista ja intensiteeteistä. Janat ja muut jatkuvat geometriset kuviot on approksimoitava näytölle, koska pisteillä voidaan esittää vain diskreettejä kuvioita. Tätä approksimointia kutsutaan pyyhkäisymuunnokseksi (scan conversion). Pyyhkäisymuunnoksen on oltava mahdollisimman tarkka alkuperäiseen malliin verrattuna sekä mahdollisimman nopea laskettava.

Esimerkiksi päätepisteiden avulla määriteltyyn janaan sovelletun pyyhkäisymuunnoksen jälkeen on janan approksimaation näytettävä suoralta, alku- ja loppupisteiden on oltava samat kuin alkuperäisen janan päätepisteet eikä janassa saa olla katkoksia. Lisäksi pyyhkäisymuunnoksen laskemiseen kuluva aika ei saa olla liian pitkä.


Kuvat piirretään erilaisia primitiivejä käyttäen. Grafiikkakirjastojen grafiikkafunktiot ovat näitä primitiivejä. Yksinkertaisimmillaan primitiivit ovat pisteitä (esimerkiksi Pascalin PutPixel-funktio) ja janoja (Pascalin DrawLine-funktio). Hieman monimutkaisempia primitiivejä ovat esimerkiksi ympyrät, ellipsit ja käyrät.JK 31.1.1997