Koordinaatistot

[Hearn & Baker 94: 76 - 77]

Tietokonegrafiikan tuottamisessa käytetään eri koordinaatistoja lähinnä helpottamaan tai vähentämään tarvittavaa laskentaa. Yleensä käytetään suorakulmaisia koordinaatistoja. Joskus esineen muoto on helpompi määritellä jossain muussa koordinaatistossa (vaikkapa sylinteri- tai pallokoordinaatistossa). Määrittelyn jälkeen suoritetaan muunnos suorakulmaisiin koordinaatteihin.

Yleisesti tietokonegrafiikan tuotossa käytetään eri vaiheissa useita suorakulmaisia koordinaatistoja. Yksinkertaiset esineet määritellään ja mallinnetaan mallinnuskoordinaatistossa (Modeling Coordinate System, MCS). Esineet asetellaan paikoilleen toisiinsa nähden maailmankoordinaatistossa (World Coordinate System, WCS).

Maailmankoordinaateista siirrytään tulostusta varten laitekoordinaatistoon (Device Coordinate System, DCS). Mallinnus- ja maailmankoordinaatistot sallivat minkälaisen tarkoitukseen sopivan liukuluku- tai kokonaislukuaritmetiikan käytön tahansa. Laitekoordinaatit ovat aina kokonaislukuja.

Usein maailmankoordinaatistosta ei tehdä suoraan muunnosta laitekoordinaatteihin, vaan käytetään standardoitua välimuotoa normalisoitua laitekoordinaatistoa (Normalized Device Coordinate System, NDCS). Normalisoinnissa kaikki koordinaatit muunnetaan välille [0,1] laitteistosta riippumatta.

Kirjallisuudessa esiintyy useita eri nimityksiä samoille koordinaatistoille. Joskus myös sanojen coordinate system tilalla käytetään termiä coordinates.

Modeling coordinates = object coordinates = local coordinates = master coordinates

World coordinates = application coordinates

Normalized device coordinates = normalized projection coordinates = 3D screen coordinates

Device coordinates = screen coordinatesJK 31.1.1997