Ditterointi

[Hearn & Baker 94: 516 - 522]
Ditterointia (dithering) käytetään, jos mustavalkoisesta kuvasta halutaan saada harmaasävykuva tai värimäärältään rajoitettuja kuvia halutaan esittää siten, että ne näyttävät täysvärikuvilta. Esimerkiksi 256 väriä sisältävät kuvat pystyy usein esittäminen niin, ettei niitä erota täysvärikuvista (16 miljoonaa väriä) ilman lähempää tarkastelua.

Molempien idea perustuu ihmisen silmän toimintaperiaatteiden hyväksikäyttöön. Jos kuvassa jokainen kuvan piste korvataan useammasta kuvapisteestä koostuvalla alueella, voidaan saada aikaan enemmän harmaasävyjä tai värejä. Kauempaa katsottuna pienen alueen pisteet sulautuvat katsottaessa yhdeksi pisteeksi, eikä alueen väri- tai intensiteettiarvoista eroteta yksittäisiä arvoja vaan vain alueen keskiarvo.

Jos kuvapisteet voivat olla vain mustia tai valkoisia, harmaasävyjä saadaan korvaamalla neljä (2 x 2) kuvapistettä aina yhdellä kuvapistealueella. Harmaasävyt muodostuvat mustien ja valkoisten kuvapisteiden määristä kuvapistealueella (ks. alla).

(Kaikkien tällä sivulla olevien kuvien lähde: CSC Visualisointikurssi)


Alkuperäinen kuva.


Ilman sekoitusmenetelmiä tehty kaksivärikuva.
2


Järjestetty ditterointi.
4x


Ditterointi Hilbertin käyrällä.
4x


Virheen levitys (Error diffusion dither).
4x
JK 9.5.1997