Tasomuunnokset

(2D transformations)

[Hearn & Baker 94: 184-187]
Muunnoksia tarvitaan mallinnuksessa, koska jokaista mallinnettavan maailman kohdetta ei haluta määritellä erikseen. Jos esimerkiksi halutaan tuottaa kuva, joka koostuu kahdesta kolmiosta, jotka ovat eri kokoisia ja eri kohdassa, riittää mallintaa kolmio, johon sovelletaan muunnoksia tarpeen mukaan. Perusmuunnokset ovat siirto (translation), kierto (rotation) ja koon muuttaminen (scaling). Laskutoimitusten helpottamiseksi muunnokset tehdään yleensä matriisimuodossa.

  • Overview of 2-D Transformations
  • Translation
  • Rotation
  • Scaling
  • Matrix Notation

  • Example 2-D Transformation

    (Lähde: C. Flanagan)    JK 31.1.1997