Hierarkinen mallinnus

[Hearn & Baker 94: 250 - 269]
Koska monimutkaisten kappaleiden mallintaminen erillisinä malleina on hankalaa, mallinnus tehdään yleensä rakenteisesti. Tavallisesti käytetään hierakista mallinnusta.
Aloitetaan joukolla kolmiulotteisia primitiivejä:
Kuutioita, palloja, prismoja ...

Esimerkki: halutaan tehdä kaksi taloa.

Saadaan suunnattu syklitön graafi.

Mallinnus voidaan esittää proseduraalisesti:


  Procedure Näkymä()
    Talo(B);
    Talo(D);
  end

  Procedure Talo(E)
    Prisma(E o M);
    Kuutio(E o N);
  end

  Procedure Kuutio(F)
    . . .
  end

  Procedure Prisma(F)
    . . .
  end

Suomennettu Waterloon yliopiston materiaalista. (Lähde: University of Waterloo)JK 4.2.1997