Varjostusmallit

[Hearn & Baker 94: 522 - 526]
Varjostusmalleilla (shading models) kuvataan kappaleiden pintojen valaistuksen intensiteettivaihteluita. Varjostusmalleilla ei ole mitään tekemistä kappaleiden luomien varjojen laskemisen kanssa.

Jos pintoja mallinnetaan tasomonikulmioilla (polygon), voidaan pintojen valaistusta mallintaa eri tavoilla. Yksinkertaisin ja nopein tapa on tasainen varjostus (flat shading tai constant shading). Siinä kunkin monikulmion valaistus säilyy tasaisena koko monikulmion pinnalla.

Gouraud'n varjostuksessa monikulmion jokaiseen kulmapisteeseen lasketaan valoisuusarvo, ja monikulmion valaistus interpoloidaan kulmapisteiden valoisuusarvoista. Gouraud'n varjostusta nimitetäänkin joskus intensiteettiä interpoloivaksi valaistukseksi.

Phongin varjostuksessa monikulmioiden kulmapisteisiin annettuja normaaleja interpoloidaan pyyhkäisyjuova kerrallaan, jolloin saadaan laskettua monikulmion sisäpisteisiin uudet normaalit. Uusia normaaleja käyttämällä lasketaan intensiteettiarvot. Phongin varjostusta kutsutaan joskus normaaleja interpoloivaksi valaistukseksi.

  • Tasainen varjostusmalli
  • Gouraud'n varjostusmalli
  • Phongin varjostusmalli    JK 13.2.1997