582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kevät 2010

Matti Paksula, Arto Vihavainen, Matti Luukkainen

Kurssikuvaus

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi. Laajuus on 4 opintopistettä. Kurssilla perehdytään olio-ohjelmoinnin perusvälineisiin Java-kieltä käyttäen. Tavoitteena on, että kurssin kunnollisesti suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin heti Ohjelmoinnin perusteet -kurssin jälkeen.

Esitiedot

Ohjelmoinnin perusteet on tunnettava. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet.

Suoritustapa

Kurssilla on 2 viikkotuntia luentoja kuuden viikon ajan ja 4-8 viikkotuntia harjoituksia. Kurssilla on kolme pientä konekoetta eli laskarikerrointa ja paperille tehtävä kurssikoe, laskarikertoimista kerrotaan alempana tarkemmin. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille, harjoituksiin ja välikokeisiin. Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella. Jälkimmäinen mahdollisuus on tarkoitettu lähinnä niille, jotka epäonnistuvat kurssikokeessa tai jotka jo osaavat ohjelmoida.

Kurssin tulokset

Koe on korjattu ja kurssi arvosteltu, tulokset

Arvosteluperusteet. Palautetilaisuus ke 19.5. klo 15-16 salissa B121

Kurssin materiaalit

Luettavaa

Kurssin luentomateriaalin lisäksi oletetaan, että kaikki tutustuvat allaolevaan taustamateriaaliin.

Tehtävien palautus

Tehtävät palautetaan osoitteeseen java-k10-list@cs.helsinki.fi

Viikkojen 1 ja 2 tehtävien viimeinen palautuspäivä on sunnuntaina 28.3 kello 12:00 mennessä (keskipäivään mennessä). Tämän jälkeen julkaisemme mallivastaukset, jolloin palautuksia ei enää oteta vastaan. 1.4 - 7.4 on pääsiäisloma, joten viikkojen 3 ja 4 tehtävien viimeinen palautuspäivä on 18.4., ja viikkojen 5 ja 6 tehtävien viimeinen palautuspäivä on 2.5. Kaikki palautukset keskipäivään mennessä.

Viestin tulee sisältää seuraavat tiedot:

Laskarikertoimet

Laskarikerroin on konekoe, jossa kerrataan edellisen kahden viikon laskuharjoitustehtävien teemoja. Koe kestää 40 minuuttia. Kaikki materiaali on kokeessa vapaasti käytettävissä.

Olemme parantaneet konekoekäytäntöä siirtämällä ne maanantaille. Laskarikerroinkokeet pidetään siis maanantaisin (29.3 ja 19.4) kello 9:15 - 9:55 tai 12:15 - 12:55 salissa B221. Tällä pyrimme tilanteeseen, jossa konekoe ei vaikuta uuteen kahden viikon jaksoon. Kurssin viimeinen laskarikerroin pidetään heti kurssikokeen jälkeen 4.5.

Laskarikertoimien tarkituslistat

Arvostelusta saa kysyä Matti P:ltä

Tarkistuslistat