Hiiren käsittely

Takaisin pääsivulle

Hiiren tapahtumat

Hiiren käsittelyyn liittyvät seuraavat tapahtumat:

Esimerkki: Hiiren käsittely

Seuraava ohjelma tulostaa tekstiä, kun hiiri liikkuu tai sen nappi painetaan ylös tai nostetaan alas:

# -*- coding: utf-8 -*-
import pygame

naytto = pygame.display.set_mode((640, 400))

def main():
  while True:
    tapahtuma = pygame.event.poll()
    if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
      break
    if tapahtuma.type == pygame.MOUSEMOTION:
      print "Hiiri kohdassa", tapahtuma.pos
    if tapahtuma.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
      print "Hiiri painettiin alas"
    if tapahtuma.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:
      print "Hiiri nostettiin ylös"

main()

Esimerkki: Piirto-ohjelma

Seuraavassa ohjelmassa käyttäjä voi piirtää ikkunaan punaista viivaa:

# -*- coding: utf-8 -*-
import pygame

naytto = pygame.display.set_mode((640, 400))

def main():
  piirto = False
  vanhaKohta = (0, 0)

  while True:
    tapahtuma = pygame.event.poll()
    if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
      break
    if tapahtuma.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
      piirto = True
      vanhaKohta = tapahtuma.pos
    if tapahtuma.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:
      piirto = False
    if tapahtuma.type == pygame.MOUSEMOTION and piirto:
      uusiKohta = tapahtuma.pos
      pygame.draw.line(naytto, (255, 0, 0), vanhaKohta, uusiKohta)
      vanhaKohta = uusiKohta
	  pygame.display.flip()

main()

Takaisin pääsivulle