Historiatietojen keruu ja käyttäminen

Peleissä on usein tallentamistoiminnallisuus. Toteutetaan oma tallennustoiminnallisuus lentelypeliin,, mutta siten, että pelissä tehdään jatkuvia pieniä tallennuksia, ja takaisinpäin voi aina palata välilyöntiä painamalla. Pelin tallentaminen toimisi samalla idealla, mutta tiedot lisättäisiin listaan vain tallennusnappia painettaessa.

Luodaan taas tutuksi tullut alus. Aluksen kuvana käytetään >-merkkiä.

Lisätään tämän jälkeen alukselle lista tietojen tallentamista varten. Listat ovat tietorakenteita, joihin voi lisätä arvoja myöhempää käyttöä varten. Kutsutaan uutta listaa nimellä "historia".

Luodaan alukselle perustoiminnallisuus liikkumiselle. Huomaa esiintymislavalla näkyvä lista.

Lisätään seuraavaksi historiatietojen tallentaminen historialistalle. Luodaan toinen skripti, joka käynnistyessä tyhjentää historian. Tämän jälkeen listalle lisätään aina aluksen x- ja y-koordinaatit sekä suunta. Jos listan pituus on yli 60 (eli siellä on yli 60 arvoa tallessa), poistetaan ensimmäiset. Listalle lisätään uusi sijainti viisi kertaa sekunnissa.

Lisätään seuraavaksi toiminnallisuus takaisin paluuseen. Jos pelaaja painaa välilyöntiä, ja listalla on arvoja, otetaan arvoja pois listalta niiden tallennusjärjestyksessä. Koska viimeisin tallennettu on suunta, asetetaan ensin aluksen suunta ja poistetaan viimeisin arvo listalta. Tätä ennen on lisätty aluksen y-sijainti. Asetetaan siis aluksen y-sijainniksi listalla oleva arvo, ja poistetaan se listalta. Tämän jälkeen vuorossa on x-arvon asetus ja viimeisimmän alkion poistaminen listalta.

Nyt peliä pelattaessa välilyönti siirtää alusta aiempaan sijaintiin. Samanlaista toiminnallisuutta voi käyttää pelin tallentamiseen. Tallennettaessa aluksen sijaintia ei lisättäisi viittä kertaa sekunnissa vaan vain silloin kun käyttäjä painaa tiettyä näppäintä.