Tekstin piirtäminen

Takaisin pääsivulle

Seuraava koodi näyttää, miten ikkunaan voi piirtää tekstiä.

# -*- coding: utf-8 -*-
import pygame, sys

naytto = pygame.display.set_mode((640, 400))
pygame.font.init()
fontti = pygame.font.Font(None, 24)

def kontrolli():
  for tapahtuma in pygame.event.get():
    if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
      exit()

def piirtaminen(teksti):
  naytto.fill((255, 255, 255))
  naytettava_teksti = fontti.render(teksti, True, (255, 0, 0))
  naytto.blit(naytettava_teksti, (100, 50))
  pygame.display.flip()

def main():
  while True:
    kontrolli()
    # logiikka-funktion toteutus jätetty lukijalle
    piirtaminen("Tervetuloa")

main()

Koodi lataa ensin muuttujaan fontti oletusfontin, jonka kooksi on asetettu 24. Kun funktiota piirtaminen kutsutaan, sille annetaan parametrina piirrettävä teksti. Funktiossa piirtaminen tyhjennetaan ruutu täyttämällä se valkoisella värillä. Tämän jälkeen parametrina annetusta tekstistä luodaan muuttujaan naytettava_teksti kuva, joka lopulta kopioidaan ruudulle kohtaan (100, 50). Tämän jälkeen piirretty kuva näytetään. Ohjelma luo ikkunan, jossa näytetään punaisella (255, 0, 0) kirjoitettu teksti "Tervetuloa".

Ohjelman suoritus näyttää seuraavalta:

Takaisin pääsivulle