1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
3.1 OHJELMAN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVA APUMATERIAALI
3.2 OHJELMAN PERUSTOIMINNOT
3.3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
3.4 RENGASTUSTEN JA KONTROLLIEN SYÖTTÄMINEN SEKÄ TARKISTUKSET
3.5 LOMAKKEEN TOIMINNAN JA ULKONÄÖN MUOKKAAMINEN
3.6 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY
3.7 RAPORTIT
3.8 OHJELMAN TIETOJEN MUUTTAMINEN
3.9 ASETUSTIEDOSTO
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


3 Käyttö

3.4 Rengastusten ja kontrollien syöttäminen sekä tarkistukset

Kun arvo on syötetty kenttään, siirrytään seuraavaan kenttään Tab - tai nuolinäppäimellä. Toisin kuin paperilomakkeella, Rengas99-ohjelmassa yhdelle lomakkeelle voi syöttää usean sarjan ja rengastajan rengastuksia tai kontrolleja.

Kun täytetystä kentästä siirrytään pois, tarkistetaan syötetyn arvon muoto ja sisältö. Jos kentän arvo on virheellinen, ilmestyy näytölle virheestä kertova virheilmoitusikkuna (Kuva 3.8). Virheestä kertovassa ikkunassa on kenttä tai alasvetovalikko uuden arvon syöttämistä varten. Korjattu arvo syötetään siis virheilmoitusikkunaan, josta se kopioituu lomakkeelle.


Kuva 3.8: Kenttätarkistuksen antama virheilmoitus. Arvo korjataan virheilmoitusikkunaan.

Ruudun oikeasta reunasta tulee lisää lomakkeen kenttiä näkyviin siirryttäessä ruudulla näkyvien kenttien oikealle puolelle. Vastaavasti tapahtuu vasemmalle siirryttäessä. Lomakkeen näkymää voi siirtää myös vierityspalkeilla.

Kun rivi on täytetty ja luodaan uusi rivi painamalla Insert tai siirrytään riviltä toiselle nuolinäppäimellä, tarkistetaan koko rivi. Näin pyritään varmistamaan, etteivät syötetyt arvot ole ristiriidassa keskenään. Jos arvojen välillä on ristiriitoja, ilmestyy näytölle niistä kertova virheilmoitusikkuna (Kuva 3.9). Joitakin kenttien välisiä tarkistuksia voi ohittaa, jolloin hyväksytään virheellinen arvo. Jos tarkistusta ei ohiteta, virheellinen kenttä tulee aktiiviseksi arvon korjaamista varten.


Kuva 3.9: Rivitarkistuksen antama virheilmoitus, jonka voi ohittaa.

Lomakkeen ylälaidassa olevat rengassarja ja rengastajanumero valitaan alasvetovalikoista (Kuva 3.10). Kentissä sarja ja rengastaja ovat aktiivisen rivin rengassarja ja rengastajanumero. Rengassarjaa muutettaessa on ensin tyhjennettävä aktiivisen rivin rengasväli, eli kentät mistä ja mihin.


Kuva 3.10: Rengassarja ja rengastaja valitaan lomakkeen yläpuolelta.