Viikko 8: TMC-tehtävät

TMC viikko 8

Tehtävien deadline: su-ma yö 4.4. 1:59.

Tehtävissä 1 ja 2 käsitellään ongelmanratkaisua puissa. Tehtävien 3-5 aiheena on keko, jolle löytyy valmis toteutus PriorityQueue javassa.


Tehtävä 1

Kauppamatkustaja haluaa käydä n kaupungissa, joiden väliset etäisyydet on tallennettu n×n matriisiin (eli kaksiulotteiseen taulukkoon) et. Kauppamatkustaja haluaa kiertää kaikki kaupungit läpi mahdollisimman nopeasti. Hän aloittaa kierroksensa kaupungista 0, käy kaikissa muissa kaupungeissa tasan kerran ja palaa lopuksi kaupunkiin 0. Auta kauppamatkustajaa selvittämään lyhimmän mahdollisen kierroksen pituus.

Toteutus

Toteuta metodi

int kierros(int[][] et)
Syötteenä annettu taulukko et sisältää tiedon kaupunkien välisistä etäisyyksistä. Kaupunkien i ja j välinen etäisyys on et[i][j] == et[j][i]. Kun siirrytään kaupungista i suoraan kaupunkiin j käymättä missään muussa kaupungissa, on reitin pituus et[i][j], vaikka olisikin epäsuora reitti, joka olisi lyhyempi.

Kaupunkien määrä n on korkeintaan 10. Matriisin et sisältämät luvut ovat välillä 0..106.

Esimerkki

Olkoon matriisi et seruaavanlainen:

0321
3042
2404
1240
Matriisin kuvaama verkko näyttää siis tältä:
lol

Nyt yksi esimerkki lyhimmästä mahdollisesta kierroksesta käy kaupungit läpi järjestyksessä 0->2->1->3->0. Tämän reitin pituus on 2+4+2+1=9, joka on haettu vastaus.


Tehtävä 2

Tee metodi void ratkaise(int[][] sudoku), joka ratkaisee annetun sudokun. Sudoku annetaan kaksiulotteisena int-taulukkona. Taulukossa 0 tarkoittaa tyhjää paikkaa ja numerot 1-9 tarkoittavat numeroita 1-9. Metodin pitäisi muokata annettua taulukkoa niin että se on oikein täytetty sudoku, eli:

Voit olettaa, että metodille annettuun sudokuun on olemassa yksikäsitteinen ratkaisu.

Suomalainen Arto Inkala on laatinut "maailman vaikeimman Sudokun":

Tee ohjelmastasi sellainen, että se ratkaisee kyseisen sudokun (ja muutkin löytämäsi sudokut) silmänräpäyksessä.

Vihje! Luentokalvojen kuningattaret shakkilaudalla -esimerkki.

Esimerkki: Helppo sudoku

(Tämän pitäisi ratketa hyvin nopeasti)

Anna sudoku:
     
     8??93???2
     ??9????4?
     7?21??96?
     2??????9?
     ?6?????7?
     ?7???6??5
     ?27??84?6
     ?3????5??
     5???62??8
     Ratkaisu:
     846937152
     319625847
     752184963
     285713694
     463859271
     971246385
     127598436
     638471529
     594362718

Esimerkki: "Maailman vaikein" sudoku

Anna sudoku:
     ??53?????
     8??????2?
     ?7??1?5??
     4????53??
     ?1??7???6
     ??32???8?
     ?6?5????9
     ??4????3?
     ?????97??
     Ratkaisu:
     145327698
     839654127
     672918543
     496185372
     218473956
     753296481
     367542819
     984761235
     521839764

Esimerkki: Toinen vaikea sudoku

Anna sudoku:
     ?????????
     ?????3?85
     ??1?2????
     ???5?7???
     ??4???1??
     ?9???????
     5??????7?
     ??2?1????
     ????4???9
     Ratkaisu:
     237658914
     469173285
     851924367
     123567498
     784239156
     695481732
     546392871
     972815643
     318746529

Tehtävä 3

Asunnonvälitystoimisto toimii seuraavasti: kullekin henkilölle määritellään jonoon liittyessä kiireellisyysarvo. Asunnon vapautuessa sen saa henkilö, jonka kiireellisyysarvo on suurin. Jos monella henkilöllä on yhtä suuri kiireellisyysarvo, asunnon saa aakkosissa ensimmäinen henkilö. Jos monella henkilöllä on sama nimi, kuka tahansa heistä voi saada asunnon.

Toteutus

Toteuta luokka Toimisto, joka tarjoaa seuraavat metodit:

Jokainen nimi muodostuu kirjaimista a..z. Nimen ensimmäinen kirjain on iso ja kaikki muut pieniä. Nimen pituus on enintään 10 kirjainta.

Kiireellisyysarvo on kokonaisluku välillä 1..109. Mitä suurempi luku on, sitä kiireellisempi henkilön tilanne on.

Testauksessa metodeita kutsutaan enintään 105 kertaa.

Esimerkki

Seuraava koodi testaa luokkaa:

Toimisto t = new Toimisto();
t.lisaaJonoon("Uolevi", 8);
t.lisaaJonoon("Maija", 4);
System.out.println(t.annaAsunto());
t.lisaaJonoon("Liisa", 5);
System.out.println(t.annaAsunto());
System.out.println(t.annaAsunto());

Koodin tulostuksen tulisi olla seuraava:

Uolevi
Liisa
Maija

Tehtävä 4

Tehtaassa on koneita, joista jokainen pystyy valmistamaan yhden tuotteen tietyssä ajassa. Tehtäväsi on valmistaa mahdollisimman nopeasti annettu määrä tuotteita käyttämällä koneita parhaalla mahdollisella tavalla.

Oletetaan että koneet ovat seuraavat:

konetoiminta-aika
A1
B2
C3
D4

Kun haluat valmistaa 10 tuotetta, yksi optimaalisista tavoista on seuraava:

ajanhetkitapahtumat
0 Laitat käyntiin koneet A, B, C ja D.
1 Kone A saa valmiiksi tuotteen.
Laitat uudestaan käyntiin koneen A.
(1 tuote valmiina.)
2 Koneet A ja B saavat valmiiksi tuotteen.
Laitat uudestaan käyntiin koneet A ja B.
(3 tuotetta valmiina.)
3 Koneet A ja C saavat valmiiksi tuotteen.
Laitat uudestaan käyntiin koneet A ja C.
(5 tuotetta valmiina.)
4 Koneet A, B ja D saavat valmiiksi tuotteen.
Laitat uudestaan käyntiin koneen B.
(8 tuotetta valmiina.)
5 Käyt hesarin nettisivulla lukemassa
päivän fingerporin.
6 Koneet B ja C saavat valmiiksi tuotteen.
(10 tuotetta valmiina.)
Tehtävä suoritettu!

Toteutus

Toteuta seuraava metodi:

long lyhinAika(int[] koneet, int maara)

Taulukko koneet sisältää tiedon, kuinka kauan kullakin koneella menee valmistaa tuote. Koneiden määrä on välillä 1..105. Jokainen taulukon arvo on kokonaisluku välillä 1..109.

Kokonaisluku maara on valmistettava tuotteiden määrä. Tämä luku on välillä 1..105.

Metodin tulee palauttaa pienin mahdollinen aika, jossa saat valmistettua tuotteet koneiden avulla.

Esimerkit

#metodin kutsuhaluttu palautusarvo
1lyhinAika(new int[] {1}, 5)5
2lyhinAika(new int[] {1, 1, 1}, 6)2
3lyhinAika(new int[] {5, 1, 1}, 6)3
4lyhinAika(new int[] {1, 2, 3, 4}, 10)6

Tehtävä 5

Asuinalueen ohi kulkevan tien laitaan ollaan rakentamassa meluestettä, jotta liikenteen aiheuttama melu vähenisi. Ajattelemme tässä tietä yksiulotteisena janana, jolla on jokin alkupiste 0. Kohdalla k, missä k on jokin kokonaisluku, viitataan siihen kohtaan tietä, johon päädytään kulkemalla tietä eteenpäin alkukohdasta k metrin verran.

Alueen asukkaat ovat esittäneet toiveita meluesteestä. Nämä toiveet ovat muotoa "kohtien a ja b välillä meluesteen tulisi olla vähintään h metriä korkea". Mikä on pienimmän mahdollisen sellaisen aidan pinta-ala, joka toteuttaa kaikkien asukkaiden toiveet?

Toteutus

Toteuta metodi

long pieninAita(long[] a, long[] b, long[] h)
joka selvittää pienimmän mahdollisen aidan pinta-alan, kun asukkaiden toiveet on annettu syötteenä tulevissa taulukoissa. Taulukoiden a, b ja h pituudet ovat samat, ja yhden toiveen tiedot saadaan kolmikosta a[i], b[i], h[i].

Taulukoiden a, b ja h pituudet ovat korkeintaan 105, ja niiden sisältämät luvut välillä 0..109. Voit olettaa, että a[i]<b[i].

Esimerkit

Tarkastellaan koodipohjan mukana tulevaa esimerkkiä numero 2, jossa siis syöte on

a={0, 1, 4, 5}
b={4, 3, 6, 7}
h={1, 2, 3, 2}
Nyt toiveita voi visualisoida seuraavalla tavalla:
lol
ja seuraavassa kuvassa on merkitty pienin nämä toiveet toteuttava aita sinisellä:
lol
tämän aidan pinta-ala on selvästi 14, joka onkin haettu vastaus.