Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
ApuMatti

ApuMatti

ApuMatti on työväline, jonka avulla opettaja kykenee julkaisemaan digitaalista oppimateriaalia verkkoympäristössä.

Apu-Matin keskeisenä ajatuksena on ohjata materiaalin laatija pohtimaan oppimistavoitteita ja lopullista käyttötarkoitusta. Materiaalin tuottaminen käynnistyy sisältölähtöisesti käsikirjoituksen laatimisella. Käsikirjoittamisen yhteydessä tulee määritellä materiaalin käyttötarkoitus, kohderyhmä ja tavoitteet.

Lähtökohta on pedagoginen, jolloin varsinaisen materiaalin syöttövaiheessa edetään lineaarisesti vaihe vaiheelta aina julkaisemiseen saakka. Apu-Matti opastaa ja ohjaa sisällöntuottajaa mm. esittelemällä esimerkkejä hyvin laadituista materiaalin tavoitteista ja tehokkaan ja hyödyllisen digioppimateriaalin tavoitteiden laatimisen kriteereistä.

Ohjeet ApuMatin käyttöön (PDF)

Tunnukset ApuMattin saa tiedekunnan pääkäyttäjältä.(ei vielä määritelty)

Esimerkkejä ApuMatilla laadituista oppimateriaaleista Helsingin yliopistossa

10.12.2004 Sami Palhomaa