Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Ohjelmistoja sisällönhallintaan ja ryhmätyöskentelyyn

Järjestelmiä sisällönhallintaan ja ryhmätyöskentelyyn

Tässä on listattu muutamia mainitsemisen arvoisia avoimen lähdekoodin sisällönhallinnanjärjestelmiä (Content Management Systems/CMS) sekä ryhmätyöskentelyjärjestelmiä. Pois jätetään varsinaiset oppimisalustat sillä, niitä käsitellään erikseen omassa osiossaan.

Plone - Content Management System

Plone on vapaaseen lähdekoodiin perustuva ohjelmisto, joka sisältää varsin monipuoliset välineet dokumenttien hallintaan ja ryhmätyökentelyyn verkon välityksellä. Plone SourceForgessa

Esimerkkinä Plonen käytöstä:

Open Source Development Labs (OSDL) - konsortiumin sivusto

David Wileyn Ploneen rakennettu kurssi Understanding Online Interaction(syksyllä 2004)

Jyväskylän yliopiston virtuaaliyliopistohankkeen Plone-esittely

The Open Remote Collaboration Tool - OpenRTC

The Open Remote Collaboration Tool (OpenRTC)

e-GroupWare - Enterprise Collaboration

e-GroupWare on yksi SourceForgen aktiivisimmista projekteista. e-GroupWaresta löytyy myös demo

Muita sisällönhallinnan järjestelmiä

Drupal

Aegir - Administrative interface for Midgard

WEBGUI

cofax.org

Päivitetty viimeksi 07.02.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi