Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Kevät 2002

Tietokoneen toiminta 2ov, kevät 2002

Teemu Kerola

Tietokoneen toiminta kurssin tavoitteena on ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta: miten tietokonejärjestelmä on rakennettu ja miten se suorittaa sille annettua ohjelmaa. Pääpaino on yhden ohjelman suorituksella konekielen tasolla. Suorittimen toimintaa konekielen tasolla tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että käytännönläheisesti yksinkertaisen opetustarkoitukseen kehitetyn esimerkkikoneen (ttk-91), tämän koneen (symbolisen) konekielen ja tälle koneelle tehdyn simulaattorin (KOKSI) avulla. Tarkastelun kohteena on myös käyttöjärjestelmän rooli ohjelman suorituksen kannalta.

Verkkokomponentit:

Verkossa kurssiin liittyviä kertaustehtäviä (vaatii salasanan). Opiskelijat tekivät lisää kertauskysymyksiä ryhmätyönä.

Perinteinen opetus:

24 tuntia normaaleja luentoja, laskarit ja perinteinen salitentti

Kokemukset:

Opiskelijoiden ryhmätyön tekemät kertauskysymykset pääosin hyviä, mutta tarvitaan assistentin aikaaa ryhmätyön arvosteluun ja käsittelyyn.

alkuun

Tietokantojen perusteet 2 ov, kevät 2002

Harri Laine

Tietokantojen perusteet Kurssilla opitaan perustiedot relaatiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointikielen kautta. Kurssiin sisältyy myös johdatus relaatiotietokannan suunnitteluun.

Verkkokomponentit:

Kurssilla oli käytössä Lotus LearningSpace oppimisalusta, jonne kurssin materiaalit on sijoitettu. Alustaan oli tuotettu 24t verkkoluentoja (KP + html)

Kurssilla käytettiin myös SQL-kyselyiden ja ylläpito-operaatioiden harjoitteluun kehitettyä SQL-Trainer harjoitteluympäristöä. Kurssi sisältää 40 Trainer-tehtävää.

Perinteinen opetus:

?

Kokemukset:

?

Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt - verkko-opiskelu, 4 ov kevät 2002

Jaakko Kurhila

Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt kurssilla perehdyttiin verkko-opiskelun tematiikkaan ja -opiskeluympäristöihin, verkko-opiskelun kannalta relevantteihin oppimiskäsityksiin ja evaluointimalleihin. Erityisenä tietojenkäsittelyllisenä painopisteenä olivat adaptiiviset verkko-opiskeluympäristöt ja tekoälyn sovellukset opetusteknologiassa.

Verkkokomponentit:

kaikki toiminta alkutapaamista ja työvälineen (Educo) esittelyä lukuunottamatta. Opiskelijakeskeinen lähetymistapa. Yhdeksän erillistä viikkotehtävää, ryhmäytyminen joka viikko välineen sisällä. Materiaalin tuontia ja läpikäyntiä yhdessä, raporttien ja suunnitelmien julkaisua ja kommentointia.

Kurssilla tuotetut viikkoraportit löytyvät verkosta.

Perinteinen opetus:

Ainoastaan alkutapaaminen

Kokemukset:

Erinomainen palaute

alkuun
Sami Palhomaa 27.7.2004