Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Kevät 2003

Tässä osiossa esitellään tietojenkäsittelytieteen laitoksen kevään 2003 verkko-opintoja ja/tai kurssilla käytettyjä verkkokomponentteja. Kursseista mainitaan verkkokomponentit ja niistä saadut kokemukset sekä kursseihin kuulunut "perinteinen" opetus.

Tietokoneen toiminta 2ov, kevät 2003

Teemu Kerola

Tietokoneen toiminta kurssin tavoitteena on ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta: miten tietokonejärjestelmä on rakennettu ja miten se suorittaa sille annettua ohjelmaa. Pääpaino on yhden ohjelman suorituksella konekielen tasolla. Suorittimen toimintaa konekielen tasolla tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että käytännönläheisesti yksinkertaisen opetustarkoitukseen kehitetyn esimerkkikoneen (ttk-91), tämän koneen (symbolisen) konekielen ja tälle koneelle tehdyn simulaattorin (KOKSI) avulla. Tarkastelun kohteena on myös käyttöjärjestelmän rooli ohjelman suorituksen kannalta.

Verkkokomponentit:

Verkossa kurssiin liittyviä kertaustehtäviä (vaatii salasanan). opiskelijat tekivät lisää kertauskysymyksiä ryhmätyönä.

Perinteinen opetus:

24 tuntia normaaleja luentoja, laskarit ja perinteinen salitentti

Kokemukset:

Opiskelijoiden ryhmätyön tekemät kertauskysymykset pääosin hyviä, mutta tarvitaan assistentin aikaaa ryhmätyön arvosteluun ja käsittelyyn

alkuun

Tietokantojen perusteet 2 ov, kevät 2003

Harri Laine

Tietokantojen perusteet Kurssilla opitaan perustiedot relaatiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointikielen kautta. Kurssiin sisältyy myös johdatus relaatiotietokannan suunnitteluun.

Verkkokomponentit:

Kurssilla on käytössä WebCT oppimisalusta, jonne kurssin materiaalit on sijoitettu. Alustaan on tuotettu 12t verkkoluentoja (html) lisäksi WebCT:n omalla editorilla on myös tuotettu erilaisia monivalintatehtäviä.

Kurssilla on myös SQL-kyselyiden ja ylläpito-operaatioiden harjoitteluun kehitettyä SQL-Trainer harjoitteluympäristöä. Kurssi sisältää 40 Trainer -tehtävää.

Perinteinen opetus:

Kokemukset:

?

Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt - verkko-opiskelu, 4 ov kevät 2003

Jaakko Kurhila

Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt kurssilla perehdytään verkko-opiskelun teemoihin ja verkko-opiskeluympäristöihin, verkko-opiskelun kannalta relevantteihin oppimiskäsityksiin ja evaluointimalleihin. Yhtenä tietojenkäsittelyllisenä painopisteenä ovat adaptiiviset verkko-opiskeluympäristöt ja tekoälyn sovellukset opetusteknologiassa.

Verkkokomponentit:

Kurssin kaikki toiminta alkutapaamista ja työvälineen (Educosm) esittelyä lukuunottamatta tapahtui verkossa. opiskelijakeskeinen lähestymistapa. Viisi erillistä tehtävää, ryhmäytyminen joka toinen viikko välineen sisällä. Materiaalin tuontia ja läpikäyntiä yhdessä, raporttien ja suunnitelmien julkaisua ja kommentointia Educosmin välineitä käyttäen. Kurssilla tuotetut projektityöt löytyvät verkosta.

Perinteinen opetus:

Ainoastaan alkutapaaminen

Kokemukset:

?

alkuun
Sami Palhomaa 27.7.2004