Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Kokemuksia verkkokomponenteista laitoksella

Mitä menetelmiä on kokeiltu

Tähän osioon kerätään kumulatiivista luetteloa kaikesta laitoksella tapahtuneesta verkko-opetuksesta ja siitä saadusta kokemuksesta.

Lähetä tiedot käyttämistäsi verkkokomponenteista

Uusista verkkokursseista tai komponenteista voit antaa tiedot seuraavalla lomakkeella:

Lomake - Käyttämäsi verkkokomponentit

Kurssista identifioidaan kurssin pitoaika, kurssin nimi ja sen vetäjä. Kurssin osioista identifioidaan erikseen verkko-osiot ja tavalliset henkilökohtaiseen kontaktiin (Face-to-Face, F2F) perustuvat osiot.

Verkon kautta tapahtuvaa tiedotusta (aikataulut, PowerPoint-kalvot, harjoitustehtävät tai niiden vastaukset, jne) ei tässä lasketa mukaan, eikä niitä tarvitse erikseen mainita. Jutusteluhuoneet, uutisryhmät tai sähköposti mainitaan ainoastaan, jos niiden käyttö on organisoitua.

Luentotuntimäärät merkitään tunteina (t). Verkkoluentomäärät annetaan myös vastaavina luentotunteina, vaikka niiden läpikäyntiin meneekin yleensä selvästi enemmän (2- tai 3-kertaisesti) aikaa.

Päivitetty viimeksi 19.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi