Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Virtuaaliyliopistot ja korkeakoulut

Suomen virtuaaliyliopisto

Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) on yliopistojen verkostotoimintaa kehittävä ja edistävä projektiorganisaatio. Kyseessä ei ole uusi yliopisto vaan yliopistojen uusi yhteistoiminnan muoto. Keskeisin toiminta tapahtuu yliopistoissa ja niiden yhteisissä verkostohankkeissa - alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Virtuaaliyliopisto edistää ja kehittää:

 • Uuden tieto-ja viestintätekniikan käyttöönottoa yliopistoissa
 • Verkko-opetusta ja opiskelua
 • Tietoverkkojen hyödyntämistä tutkimuksessa
 • Yhteisiä hallinnollisia käytäntöjä
 • Verkkovälitteisten tietovarantojen saatavuutta

Suomen virtuaaliyliopiston jäsenyliopistot ja tukiyksiköt (eri yliopistojen oppiskeskukset ja opetuksen kehittämisyksiköt)

Itä-Suomen virtuaaliyliopisto

Itä-Suomen virtuaaliyliopisto (ISVY) ISVY, on opetusministeriön rahoittama virtuaaliyliopistohanke. Osapuolia ovat hanketta koordinoiva Joensuun yliopisto, Kuopion yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. ISVY:ssä tuotetaan verkko-opetuskursseja, tehdään tutkimus- ja kehitystyötä sekä koulutetaan yliopistojen henkilökuntaa. Osana Suomen virtuaaliyliopistohanketta ISVY:n kehitys- ja tutkimustyö palvelee valtakunnallista yliopisto-opetuksen kehittämistä.

VirtuaaliAMK

VirtuaaliAMK on Suomen virtuaaliammattikorkeakoulun portaali.Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu on kaikkien ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka edistää ja kehittää ammattikorkeakoulujen tarjoamaa virtuaalikoulutusta, verkostotoimintaa ja verkostopohjaisia palveluita.

Virtuaaliyliopistoja maailmalla

Virtuaaliyliopisto käsite on maailmalla hivenen erilainen kuin Suomessa. Joissain yliopistoissa on mahdollista suorittaa kokonainen tutkinto täysin virtuaalisesti ja virtuaaliyliopistoilla on tutkinnon myöntämisoikeus. Virtuaaliyliopisto-käsitteen määritelmä ja sen merkitykset Helsingin yliopiston kohdalla, löytyvät opetusteknologiakeskuksen virtuaaliyliopistoa käsitteleviltä sivuilta.

Seuraavassa muutamia virtuaaliyliopistoja ja eri yliopistojen verkko-oppimiseen keskittyneitä instituutteja sekä niiden julkaisuja.

The Open University (UK)

The Open University - Institute of Educational Technology (IET)

Open University's Computing Research Centre

The Open University - Knowledge Media Institute (KMI)

The Commonwealth of Learning

The Commonwealth of Learning

Centre national d'enseignement à distance

Centre national d'enseignement à distance (CNDP)

The Universidad Nacional de Educación a Distancia

The Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Swiss Virtual Campus

Swiss Virtual Campus

The African Virtual University

The African Virtual University (AVU)

 • Julkaisuja

EdnNA Online - Education Network Australia

EdnNA Online - Education Network Australia

Canadian Virtual University

Canadian Virtual University (CVU)

Athabasca University

Athabasca University Canada´s Open University

Athabasca University - The Centre for Distance Education

Open University of Catalonia

Open University of Catalonia (UOC)

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

MIT OpenCourseWare on Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) vapaa kurssitietokanta, joka käsittää 700 kurssia 33 eri oppi-aineesta. MIT:tä voitaisiin pitää uranuurtajana OpenCourseWare -ajattelussa. MIT:n esimerkkiä on nyt seuranneet muutkin yliopistot ympäri maailmaa.

Illinois Online Network

Illinois Online Network (ION)

 • Julkaisuja

Kentucky Virtual University

Kentucky Virtual University (KYVU)

 • Julkaisuja

New Jersey Virtual University

New Jersey Virtual University (NJVU)

 • Julkaisut

Minesota Virtual University

Minesota Virtual University (MnVU)

 • Julkaisut

University of Phonix - online

University of Phonix - online

Michigan Virtual University

Michigan Virtual University

Massey University

Advanced Learning Technologies Research Centre

University of Leeds

University of Leeds

Open University Malaysia

Open University Malaysia

Asian Institute of Technology

 • Julkaisut

CERN Web University

CERN on Eurooppalainen hiukkasfysiikan tutkimuskeskus. Cern Web University tarjoaa mm. luentoja ja ohjeita opettajille.

Muuta

Braintrack

Braintrack (lista maailman korkeakouluista)

Päivitetty viimeksi 02.02.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi